Tietosuojaseloste

Tietosuoja on yksi liiketoimintamme tärkeimmistä osa-alueista. AirHelpin Tietosuojaseloste ja tietosuojakäytäntö keskittyvät henkilötietojen asianmukaiseen sekä lailliseen käsittelyyn ja tietojen luottamuksellisuudesta, eheydestä ja saatavuudesta huolehtimiseen.

Tämä Tietosuojaseloste koskee verkkosivustoa www.airhelp.com, jonka omistaa ja jota hallinnoi AirHelpin ensisijainen operatiivinen yksikkö, ts. AirHelp Germany GmbH, joka toimii osoitteessa WeWork Warschauer Platz 11–13, Berliini (Berlin), Saksa. Tässä Tietosuojaselosteessa termit ”AirHelp” ja ”me” viittaavat koko yritysryhmään tai kuhunkin yritykseen tapauksen mukaan.

Tässä Tietosuojaselosteessa on kuvattu kokonaisuudessaan ne yksityisyydensuojaa koskevat käytäntömme, joita sovellamme toiminnassamme. Tietosuojaselosteessa kerromme, millaista tietoa keräämme ja kuinka käytämme, jaamme ja turvaamme sinulta saamiamme tietoja. Siinä kuvataan myös sinun mahdollisuutesi tietojen käyttöön, katseluun ja henkilötietojesi korjaamiseen.

Henkilötietojasi käsitellään lainmukaisesti. Tarjoamiimme palveluihin liittyvä toimintamme tapahtuu soveltuvien yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskevien lakien (yhdessä ”Tietosuojalait”) mukaisesti. Kyseiset Tietosuojalait saattavat sisältää olosuhteista riippuen yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) N:o 2016/679 (”Yleinen tietosuoja-asetus”) ja Brasilian yleisen tietosuojalain (Lei Geral de Proteção de Dados eli LGPD) sekä muut soveltuvat Tietosuojalakien täytäntöönpanolait ja -asetukset.

AirHelp Germany GmbH:ta pidetään rekisterinpitäjänä sen määritellessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Määritelmät

Tässä Tietosuojaselosteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin käyttöehdoissamme, ellei toisin mainita.

Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoihin kuuluu erilaisia tietoja, joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, kuten nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Periaatteet

Tietosuojaselosteemme perustuu seuraaviin tietosuojaperiaatteisiin:

 • Henkilötietoja käsitellään laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti;

 • Henkilötietoja kerätään vain määriteltyihin, selkeisiin ja laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä saa käsitellä edelleen tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa;

 • Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin, niiltä osin ja niissä rajoissa kuin tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta on tarpeen;

 • Henkilötietojen on oltava tarkkoja, ja ne on tarvittaessa pidettävä ajan tasalla;

 • Tilanteessa, jossa henkilötiedot ovat epätarkkoja ottaen huomioon niiden käsittelyn tarkoituksen, on viipymättä tehtävä jokainen kohtuullinen toimi tietojen poistamiseksi tai oikaisemiseksi;

 • Henkilötietoja pidetään sellaisessa muodossa, joka sallii rekisteröidyn tunnistamisen ainoastaan niin kauan kuin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta on tarpeen;

 • Kaikki henkilötiedot on pidettävä luottamuksellisina ja säilytettävä tavalla, joka takaa asianmukaisen suojauksen;

 • Henkilötietoja ei saa jakaa kolmansien osapuolten kanssa, ellei se ole tarpeellista, jotta AirHelp voisi tarjota Sopimuksen mukaisia palveluita;

 • Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi saamista ja niiden oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä siirrettävyyttä.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Jos haluat hyötyä palveluistamme ja toimittaa meille tietoja, sinua saatetaan pyytää antamaan meille henkilötietoja, jotta voimme toteuttaa palveluita sekä parantaa liiketoimintaamme ja palveluitamme. Henkilötietoja voidaan toimittaa meille verkkosivustomme, sähköpostilla, muiden tukemiemme sähköisten kanavien tai ohjelmistojen avulla, postitse tai puhelimitse. Kaikki henkilötiedot kerätään soveltuvien Tietosuojalakien mukaisesti. Käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin kuin tiettyä, selkeää ja laillista tarkoitusta varten vaaditaan tai lain edellyttämiin tarkoituksiin alueilla, joilla toimimme.

Keräämme ensisijaisesti henkilötietoja, kuten nimiä, syntymäaikoja, osoitteita, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, passin numeroita, henkilötunnuksia ja kansallisia tunnistenumeroita. Keräämme näitä tietoja voidaksemme toteuttaa seuraavat sopimuksen mukaiset palvelumme: Kelpoisuuspalvelu, Tietopalvelu, AirHelp Plus -jäsenyys, Korvauspalvelu ja muut sopimuksen mukaiset Palvelut. Nämä palvelut ovat AirHelpin ydinliiketoimintaa.

Lisäksi keräämme henkilötietoja muihin tarkoituksiin, kuten tilastoja, hallintoa ja viestintää, tietotekniikkaa ja turvallisuushallintoa, fyysistä turvallisuutta, todennus- ja valtuutusjärjestelmiä, tukijärjestelmiä sekä sisäisten projektien ja organisaatioiden tiimien ja toimintojen yhteistyötä varten.

Ostamme lentotietoja kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi tietoja viivästyneistä tai peruutetuista lennoista tietyllä ajalla. Nämä tiedot ovat ”ei-henkilökohtaisia” tietoja, joita yhdistämme henkilötietoihin. Kelpoisuuspalvelua käytetään ainoastaan siitä ilmoittamiseen, kuinka todennäköisesti Korvaushakemus on Kelpoinen korvaushakemus. Tarjoamme pyydettäessä Korvauspalvelun Kelpoisille korvaushakemuksille.

Kun jaat meille Kanssamatkustajiesi henkilötietoja, sinun tulee erikseen varmistaa, että Kanssamatkustajat ovat nimenomaisesti antaneet suostumuksensa henkilötietojensa jakamiseen organisaatiollemme tietosuojalakien mukaisesti. Lisäksi sinun tulee tarjota Kanssamatkustajille pääsy yksityisyydensuojaa koskeviin tietoihimme, jotta voidaan varmistaa, että he ovat täysin tietoisia siitä, miten käsittelemme heidän tietojaan.

Saatamme pyytää sinulta lisätietoja tai asiakirjoja Kanssamatkustajiisi liittyen. Jos emme saa tällaisia tietoja ja/tai asiakirjoja sinulta tai Kanssamatkustajalta, emme ehkä voi tarjota palvelujamme kyseiselle Kanssamatkustajalle. Tällaisessa tapauksessa joudumme poistamaan kyseisen Kanssamatkustajan henkilötiedot tietokannastamme, emmekä voi tarjota hänelle Palvelujamme.

Henkilötietojen käyttö

Käytämme henkilötietoja siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, emmekä säilytä tietoja pidempään kuin tätä tarkoitusta varten on tarpeen. Voimme säilyttää tietojasi niin kauan kuin tilisi on aktiivinen tai niin kauan kuin on tarpeen palvelujemme tarjoamiseksi, oikeudellisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai jotain yllä mainittua tarkoitusta varten. Henkilötietoihin pääsy on tiukasti rajoitettu AirHelpin ja sen määräysvallassa oleviin tytäryhtiöihin ja tytäryhtiöiden henkilöstöön, joilla on asianmukainen valtuutus AirHelpin kanssa solmitun sitovan yrityssopimuksen puitteissa ja selkeä liiketoiminnallinen tarve tietoihin.

Automaattinen käsittely ja profilointi

AirHelpin toiminta ei ole riippuvaista Yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisesta tietojen automaattisesta käsittelystä, eikä henkilötietojasi käytetä profilointitarkoituksiin. Tietojasi ei käytetä näihin tarkoituksiin, jollei sinulle ole tällaisesta erikseen ilmoitettu, ja se tapahtuu vain erillisellä suostumuksellasi.

Saatamme kuitenkin käyttää omaa teknologiaamme sekä kumppaniemme teknologiaa tiettyjen prosessien automatisointiin. Tämä mahdollistaa Palvelujen tarjoamisen sinulle nopeammin ja paremmin.

Varmistaaksemme, ettei automaattinen käsittely vaikuta sinuun negatiivisella tai ei-oikeutetulla tavalla, tiimimme tarkastavat säännöllisesti, toimivatko käsittelyprosessit oikein. Tämä pätee sekä vanhoihin että tuleviin prosesseihin.

Kysymykset tiedoistasi ja automatisoiduista käsittelyprosesseista voi lähettää tietosuojavastaavan sähköpostiosoitteeseen: [email protected].

Evästeiden käyttö

Sivustomme ja kumppanimme käyttävät evästeitä tai vastaavia tekniikoita varmistamaan parhaan käyttökokemuksen sekä analysoimaan trendejä, hallinnoimaan verkkosivustoa, seuraamaan käyttäjien liikkumista verkkosivustolla ja keräämään demografisia tietoja koko käyttäjäkannastamme.

Evästekäytäntömme säätelee evästeiden käyttöämme.

Henkilötietojen jakaminen

Siirrämme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla luetelluin ehdoin:

 • jos olet antanut suostumuksen siirtoon;

 • jos siirto liittyy suoraan alkuperäiseen tarkoitukseen, johon henkilötiedot kerättiin;

 • jos siirto on välttämätön, jotta voimme valmistella sopimuksen, neuvotella siitä ja täyttää sopimusvelvoitteemme;

 • jos siirto vaaditaan laillisen velvoitteen, hallinnollisen tai tuomioistuimen päätöksen vuoksi;

 • jos siirto on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi tai suojaamiseksi tai puolustukseksi tuomioistuinkäsittelyssä;

 • jos siirto vaaditaan viranomaisten laillisiin pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien kansallisten turvallisuus- tai lainvalvontaviranomaisten vaatimusten täyttäminen;

 • jos se palvelee väärinkäytön tai muun laittoman toiminnan, kuten tahallisten hyökkäysten, ehkäisemistä tietoturvan varmistamiseksi.

Joskus pyydämme muita yrityksiä ja liikekumppaneita niin Euroopan talousalueen sisällä kuin sen ulkopuolellakin toimimaan puolestamme. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ulkopuoliset lakimiehet, jotka ryhtyvät Oikeustoimiin, tai teknologiayritykset, jotka parantavat tuotteitamme ja palvelujamme. Jaamme heille vain tarvittavat tiedot näissä tapauksissa. Ennen kuin jaamme henkilötietoja teemme vastaanottajien kanssa kirjallisen sopimuksen, johon kuuluvat tietosuojaehdot, jotka suojelevat tietojasi asiaan kuuluvien Tietosuojalakien mukaisesti.

Palveluntarjoajilla on oikeus saada vain henkilötietoja, joita he tarvitsevat toteuttaakseen palvelunsa. Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotta he voisivat markkinoida sinulle tuotteitaan tai palveluitaan. Jos et halua meidän jakavan henkilötietojasi näiden yritysten kanssa, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostiosoitteessa [email protected].

Käsittelyn turvallisuus

Henkilötietojesi turvallisuus on meille tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja suojatusti ja sovellamme ja ylläpidämme asianmukaisia ja yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojelemiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta tai vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta, muutoksilta, luvattomalta käytöltä tai paljastumiselta erityisesti silloin, kun prosessointiin liittyy tietojen siirtoa verkossa ja kaikkia muita laittomia käsittelytapoja vastaan. Kysymykset henkilötietojen suojaamisesta voi lähettää tietosuojavastaavalle sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi saamista ja niiden oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä siirrettävyyttä. Jotta voimme pitää henkilötietosi ajan tasalla, suosittelemme, että ilmoitat meille kaikista muutoksista tai poikkeavuuksista. Tarkastellaksesi ja/tai muokataksesi henkilötietojasi tai saadaksesi tietoja siitä, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi, tai kysyäksesi meiltä muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai pyytääksesi meiltä tietoja siitä, säilytämmekö tai käsittelemmekö jonkin kolmannen osapuolen puolesta mitään henkilötietojasi, ole ystävällinen ja ota yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostiosoitteessa [email protected]. Vastaamme sinulle kohtuullisen ajan kuluessa.

Työn hakeminen

Työhakemusten hallinnointiin käytämme kolmannen osapuolen rekrytointityökalua. Kun haet työpaikkaa AirHelpistä, AirHelp toimii henkilötietojen käsittelijänä ja rekisterinpitäjänä. Hakemuksia ei säilytetä pitempään kuin on tarpeen tai jaeta kolmansien osapuolten kanssa. Jos haluat tarkastella, oikaista tai poistaa henkilötietojasi, rajoittaa niiden käsittelyä tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostiosoitteessa [email protected].

Sähköpostimarkkinointi ja markkinointiasetukset

Sinulla on oikeus, milloin tahansa, pyynnöstä ja veloituksetta, vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu. Nämä vaatimukset täyttyvät, kun valitset haluavasi vastaanottaa markkinointisähköpostiviestejä (eli kun teet tietoisen tahdonilmaisun).

Sinulla on oikeus, milloin tahansa, pyynnöstä ja veloituksetta, vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Voit tehdä pyynnön klikkaamalla lähettämissämme sähköpostiviesteissä olevaa ”Peruuta tilaus” -linkkiä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa, henkilötietojasi ei enää käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Markkinointisähköpostiviestit sisältävät tietoja, joiden arvelemme olevan kiinnostavia, kuten viimeisimpiä uutisia tuotteistamme ja palveluistamme.

Teemme yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa näyttääksemme mainoksia verkkosivustollamme ja hallinnoidaksemme mainontaa muilla sivustoillamme, mukaan lukien sosiaalisen median sivustot. Meidän kolmannen osapuolen kumppanimme saattaa käyttää evästeitä tai muita vastaavia teknologioita näyttääkseen sinulle selailuhistoriaasi ja mielenkiinnon kohteisiisi sopivia mainoksia. Voit päättää olla vastaanottamatta kiinnostukseen perustuvaa mainontaa. Huomaa, että tulet silti näkemään yleisiä mainoksia.

Vastuu

Lakitiimimme on vastuussa Tietosuojaselosteestamme, ja sillä on kokonaisvastuu sen noudattamisen varmistamisesta. Tietosuojavastaava varmistaa, että Tietosuojaselostettamme noudatetaan päivittäisessä työssä, ja työskentelee kaikkien henkilötietojen suojaamiseen liittyviin kysymyksien parissa.

Olemme vastuussa Tietosuojalakien ja tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden noudattamisesta ja voimme milloin tahansa osoittaa noudattavamme niitä. Pidämme kirjaa vastuullamme olevista tietojenkäsittelytoimista, jotka sisältävät Tietosuojalakien edellyttämät tiedot, ja toimitamme tarvittaessa ja pyynnöstä nämä tiedot valvontaviranomaisen saataville.

Kaikki tätä Tietosuojaselostetta koskevat tiedustelut pyydetään lähettämään tietosuojavastaavalle sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä. Tietosuojavastaava käsittelee kaikki kyselyt ja valitukset mahdollisimman nopeasti sisäisten menettelytapojemme mukaisesti. Valituksen voi lähettää tietosuojavastaavalle sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että koet tapamme käsitellä henkilötietojasi rikkovan Tietosuojalakeja, voit tehdä valituksen myös asiaankuuluvalle valvontaviranomaiselle.

Muutokset tähän Tietosuojaselosteeseen

Tätä Tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esim. johtuen asiaa koskevan lainsäädännön muutoksista tai muutoksista yritysrakenteeseemme. Mikäli mitä tahansa merkittäviä muutoksia tehdään, sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse tai siitä ilmoitetaan verkkosivuillamme ennen muutoksen voimaantuloa. Kannustamme sinua tarkistamaan tämän sivun määräajoin saadaksesi uusimmat tiedot tietosuojakäytännöistämme.

Yhteystiedot

AIRHELP GERMANY GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Berlin
Saksa

E-mail: [email protected]

Päivitetty: 27. joulukuuta 2023
Versio PP1.23

AirHelp on esillä muun muassa:

Kauppalehti logoYLE Uutiset logoIlta-sanomat logoHelsingin Sanomat logo

AirHelp kuuluu lentomatkustajien oikeuksia ajavaan APRA-yhdistykseen, jonka tavoite on parantaa ja suojella matkustajien oikeuksia.

Tekijänoikeudet © 2024 AirHelp

Tarkista korvaus

Kaikki lentoyhtiöt