Käyttöehdot

Nämä Käyttöehdot (”Ehdot”) muodostavat asiakkaan (”Asiakas” tai ”sinä”) ja AirHelpin välisen laillisesti sitovan sopimuksen koskien Palveluidemme tarjoamista. Hyväksymällä nämä Ehdot sitoudut noudattamaan niitä sekä mahdollisia valitsemiisi Palveluihin sovellettavia lisäehtoja ja AirHelpin tietosuojaselostetta.

Suosittelemme, ettet käytä mitään AirHelpin tarjoamaa Palvelua ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt nämä Ehdot, Tietosuojaselosteen ja Maksumme. Jos sinulla on kysymyksiä, epäilyksiä tai huolenaiheita, ota meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected] tai lue usein kysytyt kysymyksemme.

Huomaa: jos Korvaushakemuksesi koskee lentoa, jonka lopullinen määränpää tai lähtöpaikka on Brasiliassa, Palveluidemme käyttöösi saatetaan soveltaa Brasilian käyttöehtoja.

1. PALVELUIDEMME LUONNE

Palveluidemme käyttö

 1. Hyväksymällä nämä Ehdot ja käyttämällä Palveluitamme vakuutat, että olet

  1. asuinmaasi lainsäädännön mukaan täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka voi tehdä laillisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lainsäädännön nojalla.

  2. kelpoinen hyväksymään nämä Ehdot ja mahdolliset Palveluiden ehdot omasta puolestasi ja tarvittaessa muiden matkustajien puolesta.

  Palveluidemme luonne

 2. AirHelp-konserni tarjoaa palveluita, jotka auttavat lentomatkustajia hallitsemaan lentomatkustamista haitanneen tapahtuman vaikutuksia. Nämä palvelut voivat muuttua aika ajoin, mutta mahdollisista muutoksista huolimatta palveluihin kuuluvat Korvaushakemusten tekeminen Lentoyhtiöille matkustajien puolesta lentomatkustajan oikeuksien toteuttamiseksi (mukaan lukien korvaushakemuksen tekeminen, mutta siihen rajoittumatta), kun hakemukset aiheutuvat viivästyneistä tai perutuista lennoista ja/tai muista niihin liittyvistä ongelmista.

 3. AirHelp ei ole lakiasiaintoimisto, ei toimi asianajajana puolestasi eikä tarjoa sinulle suoraan juridisia palveluita. Jotta AirHelp voi tarjota Palveluitaan, se voi turvautua Sopimusasianajajien apuun Palveluidensa tarjoamisen aikana Ehdoissa ja Asiakirjoissa kuvatulla tavalla.

 4. Jos olet ostanut vakuutustuotteen AirHelpiltä, AirHelp toimii Saksan lakien mukaisena rekisteröitynä vakuutuksenvälittäjänä. AirHelp ei itse toimi riskinkantajana, vaan ainoastaan välittäjänä. Näitä Ehtoja ei sovelleta ostamiisi vakuutustuotteisiin. Ostamaasi vakuutustuotteeseen sovellettavat ehdot on mainittu vakuutusasiakirjoissa, mukaan lukien sen AirHelpin palveluntarjoajan nimi, joka tarjoaa vakuutuksen vahinkojen varalta.

2. MÄÄRITELMÄT

Näissä Ehdoissa seuraavilla määritellyillä termeillä on alla mainitut merkitykset:

 1. ”AH-allekirjoitus” tarkoittaa AirHelpin allekirjoitustyökalun kautta antamaasi sähköistä allekirjoitusta, jonka katsotaan vastaavan käsin kirjoitettua allekirjoitusta. Jos et pysty antamaan allekirjoitusta verkossa, voidaan käyttää käsin kirjoitettua tai skannattua allekirjoitusta.

 2. ”AirHelp” tarkoittaa saksalaista AirHelp Germany GmbH -yhtiötä, jonka virallinen osoite on c/o WeWork, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berliini, Saksa (rekisteröinyt tuomioistuin: Charlottenburgin paikallistuomioistuin, rekisterinumero HRB 196015 B | Saksan RDG-lain 10 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen rekisteröity perintäpalvelun tarjoaja).

 3. ”AirHelp-konserniyhtiöillä” tarkoitetaan kaikkia AirHelpin välittömässä tai välillisessä määräysvallassa olevia tahoja tai tahoja, joiden määräysvallassa AirHelp on. Määräysvalta voi perustua joko omistettuihin osakkeisiin ja/tai äänivaltaisiin arvopapereihin, sopimukseen tai muuhun seikkaan.

 4. ”AirHelp Plus -jäsenyys” tai ”Jäsenyys” tarkoittaa tilattavaa palvelua, jonka voi ostaa joko yksittäisenä varauksena tai vuositilauksena.

 5. ”AirHelp Plus -palvelut” tarkoittavat AirHelp Plus -palveluluettelossa lueteltuja AirHelp Plus -tilauksen tehneille Jäsenille tarjottavia palveluita.

 6. ”AirHelpin palveluntarjoaja” tarkoittaa henkilöä tai yhteisöä, jolla on AirHelpin kanssa tehty sopimus koskien Palveluidemme tarjoamista Asiakkaalle suoraan tai välillisesti.

 7. ”Lentoyhtiö” tarkoittaa kaupallista lentoyhtiötä, joka operoi lennon, jota varten Palveluitamme voidaan tarjota.

 8. ”Lentomatkustajan oikeuksia koskevat lait” tarkoittavat lakeja, asetuksia, direktiivejä, kansainvälisiä yleissopimuksia ja muita vastaavia säädöksiä riippumatta siitä, onko ne annettu osavaltion, liittovaltion, Euroopan unionin, kansallisella, kansainvälisellä tai alueellisella tasolla, sekä oikeuskäytäntöjä, joiden perusteella kuluttaja voi vaatia rahallista korvausta, vahingonkorvausta tai hyvitystä ylivaratuista, viivästyneistä, perutuista tai muita häiriöitä kohdanneista lennoista tai matkatavaroihin liittyvistä ongelmista. Niitä voivat olla rajoituksetta yleiset kuluttajansuojalait, ”EY 261”: 11. päivänä helmikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, ”UK 261”: Yhdistyneen kuningaskunnan lentomatkustajien oikeuksia ja lentomatkojen järjestäjien lisenssimenettelyjä (tarkistus) (EU:sta irtautuminen) koskevat vuoden 2019 asetukset, Turkin lentomatkustajan oikeuksia koskeva asetus (SHY), Kanadan liikennelain lentomatkustajien suojelua koskevat asetukset ja ”MC 99”: vuonna 1999 tehty Montrealin yleissopimus.

 9. ”Valtuutussopimus” tarkoittaa sähköisessä tai muussa muodossa olevaa asiakirjaa, jota AirHelp pyytää tapauskohtaisesti ja jolla sinä ja AirHelp sovitte, että AirHelpistä tulee Korvaushakemuksen omistaja, joka voi periä ja vastaanottaa maksuja Valtuutussopimuksen mukaisesti.

 10. ”Valtuuttava asiakirja” tarkoittaa asiakirjaa, joka valtuuttaa AirHelpin ja/tai AirHelp-konserniyhtiön tai AirHelpin palveluntarjoajan toimimaan puolestasi Korvaushakemukseesi liittyen. Lainkäyttöalueiden erilaisista vaatimuksista johtuen tämän asiakirjan muoto voi vaihdella. Se voi olla esimerkiksi asianajovaltakirja tai valtuutustodistus.

 11. ”Korvaushakemus” tarkoittaa Lentoyhtiölle tehtyä vaatimusta rahallisen korvauksen, vahingonkorvauksen tai hyvityksen saamiseksi Lentomatkustajan oikeuksia koskevien lakien tai Lentoyhtiön hyvän tahdon osoituksen nojalla.

 12. ”Korvauspalvelu” tarkoittaa palvelua, jolla AirHelp joko yksin tai yhdessä AirHelp-konserniyhtiöiden ja AirHelpin palveluntarjoajien kanssa esittää Korvaushakemuksen puolestasi. Siihen voi sisältyä Oikeustoimia.

 13. ”Asiakas” tarkoittaa sinua eli henkilöä, joka on hyväksynyt nämä Ehdot.

 14. ”Oma harkinta” tarkoittaa, että AirHelpillä on oikeus tehdä Korvaushakemustasi koskevia päätöksiä. Päätöksemme perustuvat tietoon, ja ne kuvataan tarkemmin kohdassa 4: Miten AirHelp tekee päätöksiä Korvaushakemukseesi liittyen.

 15. ”Kelpoinen korvaushakemus” tarkoittaa Korvaushakemusta, jonka AirHelp on arvioinut Oman harkintansa mukaan Korvaushakemukseksi, jonka AirHelp on valmis esittämään puolestasi tarjoamalla sinulle Korvauspalvelun.

 16. ”Kelpoisuuden arviointipalvelu” tarkoittaa AirHelpin tarjoamaa palvelua, jonka tarkoituksena on määrittää, onko Korvaushakemuksesi Kelpoinen korvaushakemus.

 17. ”Korvaus lennosta” tarkoittaa rahallisten ja (AirHelpin Oman harkintansa mukaan mahdollisesti hyväksymien) muiden saamisten yhteissummaa, jonka Lentoyhtiö maksaa Korvaushakemukseen liittyen korvauksena, hyvityksenä, vahingonkorvauksena, sovitteluratkaisuna, hyvän tahdon eleenä tai muulla tavoin sinulle tai AirHelpille Korvauspalveluiden käytön tuloksena. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei Korvaus lennosta käsitä Oikeudenkäyntikulujen, perintäkulujen, korkojen eikä muiden vastaavien kulujen, jotka AirHelp on rahoittanut ennakkoon tai jotka johtuvat AirHelpin toimista, maksua eikä hyvitystä.

 18. ”Kanssamatkustaja” tarkoittaa matkustajaa, jonka Asiakas on sisällyttänyt Asiakirjaan ja joka voi vastaanottaa Korvauksen lennosta, esimerkiksi perheenjäsen tai matkustaja, joka matkusti yhdessä Asiakkaan kanssa Lentoyhtiöllä.

 19. ”Asiakirja” tarkoittaa Valtakirjaa, Valtuuttavaa asiakirjaa, Asianajovaltakirjaa tai muuta asiakirjaa, joka mahdollistaa sen, että AirHelp-konserni ja AirHelpin palveluntarjoajat voivat tarjota Asiakkaalle Palveluita. AirHelp määrittää sopivimman Asiakirjan Korvaushakemuskohtaisesti.

 20. ”Goodwill-korvaushakemus” tarkoittaa korvaushakemusta, jolla AirHelp hakee Korvausta lennosta Lentoyhtiöltä siinä tapauksessa, että kehittyneitä Lentomatkustajan oikeuksia koskevia lakeja ei ole. Goodwill-korvaushakemuksen tapauksessa Korvaus lennosta voidaan maksaa rahana tai luontoissuorituksena, kuten lentokuponkina, kanta-asiakaspisteinä tai lentomaileina.

 21. ”Tietopalvelu” tarkoittaa AirHelpin palvelua, joka tarjoaa lentotietoja, lentoyhtiötietoja, lentoasematietoja, muita matkustamiseen liittyviä tietoja sekä tietoa Lentomatkustajan oikeuksia koskevien lakien mukaisista lentomatkustajien oikeuksista. Tiedot voivat olla tiettyä Asiakkaan lentoa koskevia tietoja tai yleisiä tietoja, jotka eivät liity tiettyyn lentoon. Tietoa jaetaan digitaalisesti kuten sähköpostin, henkilökohtaisen käyttäjäsivun tai AirHelpin verkkosivustojen avulla.

 22. ”Asianajaja” tarkoittaa asianajajaa ja/tai asianajotoimistoa, jonka kanssa AirHelp on tehnyt Oikeustoimia tai muita oikeudellisia palveluita koskevan sopimuksen Korvaushakemukseen liittyen.

 23. ”Oikeustoimet” tarkoittavat Korvaushakemuksen valmistelua ja esittämistä oikeudellista toimea varten joko viemällä Korvaushakemus tuomioistuimen tai hallintoelimen, kuten kansallisen täytäntöönpanoelimen, käsiteltäväksi tai luovuttamalla Korvaushakemus Asianajajalle joko Korvaushakemuksen esittämiseksi suoraan Lentoyhtiölle tai oikeudellista toimea varten tai Korvaushakemuksen siirtämiseksi lainkäyttöalueelta toiselle.

 24. ”Oikeustoimien palvelumaksu” tarkoittaa maksua, joka on ilmoitettu Maksumme-sivulla ja jonka AirHelp veloittaa sinulta, kun saat Korvauksen lennosta käytettyäsi Korvauspalvelua, johon on sisältynyt Oikeustoimia. Palvelumaksun lisäksi maksetaan Oikeustoimien palvelumaksu.

 25. ”Oikeudenkäyntikulut” tarkoittavat kaikkia sinulle tai AirHelp-konsernille Oikeustoimien edistämisestä aiheutuneita tai määrättyjä tai edellä mainittujen maksamia palkkioita, mukaan lukien muun muassa asianajajan palkkiot, käsittelymaksut, oikeudenkäynti- ja toimistokulut, käännöskulut, haastemiehen kulut, oikeudenkäyntien ulkopuolisen perinnän kulut ja vastaavat palkkiot ja kulut.

 26. ”Jäsen” tarkoittaa Asiakasta, joka on ostanut AirHelp Plus -jäsenyyden.

 27. ”Jäsenyyskausi” tarkoittaa ajanjaksoa, jonka aikana AirHelp Plus -jäsenellä on oikeus käyttää AirHelp Plus -palveluita. Vuositilauksen tehneen Jäsenen tapauksessa tämä ajanjakso alkaa ostopäivästä ja -kellonajasta ja jatkuu yhden kokonaisen vuoden ajan, ellei sitä uusita. Yksittäisen varauksen tapauksessa tämä ajanjakso alkaa ostopäivästä ja -kellonajasta ja jatkuu rajoitetun ajan sen jälkeen (kuten näissä Ehdoissa tarkemmin kuvataan) ja koskee vain sitä lentoa, jota varten Jäsenyys on ostettu..

 28. ”Maksumme” tarkoittavat maksuja ja kuluja, jotka on lueteltu täällä olevassa hinnastossamme, jossa eritellään kaikki AirHelpin veloittamat maksut, hyväksytyt valuutat ja maksutavat. Maksujemme lisäksi AirHelpillä voi olla oikeus saada Lentoyhtiöltä Oikeudenkäyntikuluja, kuten näissä Ehdoissa kuvataan.

 29. ”Uudelleenvaltuutussopimus” tarkoittaa asiakirjaa, jonka sinä ja AirHelp allekirjoitatte ja joka siirtää Korvaushakemuksen oikeudet takaisin sinulle tai valtuuttaa Korvaushakemuksen takaisin sinulle.

 30. ”Palvelumaksu” tarkoittaa Maksumme-sivulla ilmoitettua maksua, jonka AirHelp veloittaa sinulta, kun saat Korvauksen lennosta käytettyäsi Korvauspalvelua.

 31. ”Palvelut” tarkoittavat kaikkia palveluitamme, joita ovat muun muassa Kelpoisuuden arviointipalvelu, Korvauspalvelu, Tietopalvelu ja AirHelp Plus -palvelut, joita AirHelp tai AirHelpin palveluntarjoaja tarjoaa sinulle näiden Ehtojen ja mahdollisten valitsemiasi Palveluita koskevien lisäehtojen mukaisesti.

 32. ”Peruuttaminen” tarkoittaa Peruuttaminen ja Irtisanominen -kohdassa kuvattua menettelyä, jolla Asiakas peruuttaa joko tilaamansa Korvauspalvelun tai Jäsenyyden, tai jolla AirHelp peruuttaa Korvauspalvelun.

 33. ”ALV” tarkoittaa mitä tahansa arvonlisäverojärjestelmää.

3. KELPOISUUDEN ARVIOINTI- JA TIETOPALVELUT

Ensimmäinen toimenpide

 1. Kun olet hyväksynyt nämä Ehdot, AirHelp tarjoaa sinulle Kelpoisuuden arviointipalvelua tai Tietopalvelua määrittääkseen, onko Korvaushakemuksesi AirHelpin Oman harkinnan mukaan Kelpoinen korvaushakemus.

 2. Jos AirHelp päätyy tähän vaihtoehtoon, AirHelp tarjoaa sinulle Asiakirjan. Asiakirjan tarkoituksena on mahdollistaa AirHelpin toimiminen puolestasi joko suoraan tai välillisesti Asianajajien, Lentoyhtiön tai sen edustajien ja/tai tuomioistuinten kanssa saadakseen Korvauksen lennosta.

 3. Tietopalvelun tai Kelpoisuuden arviointipalvelun tarjoaminen ei muodosta AirHelpin antamaa sitovaa tarjousta koskien minkään muun Palvelun, kuten Korvauspalvelun, tarjoamista sinulle.

4. KORVAUSPALVELU

Asiakirjan lähettäminen

 1. Ennen Korvauspalvelun aloittamista sinun tulee:

  1. valtuuttaa Asiakirja AH-allekirjoituksella, millä ilmoitat:

   1. suostuvasi vastaanottamaan Korvauspalvelua

   2. ymmärtäväsi, että AirHelp hakee ainoastaan rahallista Korvausta lennosta, ja että AirHelp voi Oman harkintansa mukaan hyväksyä matkakuponkeja ja/tai muita palveluita Korvauksena lennosta, ja että AirHelp voi katsoa, että tarjoamalla ei-rahallisia korvauksia Lentoyhtiö kieltäytyy maksamasta Korvausta lennosta

   3. vakuuttavasi, ettet esitä Korvaushakemusta millään muulla tavalla suoraan etkä muiden osapuolten kautta, ja ettei sinun ja Lentoyhtiön välillä ole suoraan tai välillisesti vireillä tai odotettavissa oikeudenkäyntiä samasta asiasta.

 2. Jos sinulla on olemassa olevia sitoumuksia tai valtuutuksia Korvaushakemukseesi liittyen, sinun on peruutettava ne välittömästi.

 3. Jos et ole suorittanut näitä toimenpiteitä, et voi saada Korvauspalvelua.

 4. Vastaanotettuaan ja tarkastettuaan Asiakirjan AirHelp vahvistaa sinulle kirjallisesti joko sähköpostitse tai muulla kirjallisella tavalla, että AirHelp aloittaa Korvauspalvelun. AirHelp voi Oman harkintansa mukaan päättää, tarjoaako se Korvauspalvelua vai hylkääkö se sitä koskevan pyynnön, tai se voi pyytää lisätietoja tai asiakirjoja ennen Korvauspalvelun aloittamista.

 5. Asiakirjan lähettämisen jälkeen

  1. et saa siirtää Korvaushakemukseen liittyviä oikeuksia muulle osapuolelle, koska Korvaushakemuksen lain mukainen omistusoikeus on valtuutuksella siirretty AirHelpille

  2. et saa valtuuttaa muuta osapuolta toimimaan puolestasi samaan Korvaushakemukseen liittyen.

 6. Jos saat suoria maksuja tai muita korvauksia Lentoyhtiöltä Korvaussopimuksen tekemisen jälkeen, sinun on ilmoitettava asiasta välittömästi AirHelpille. Tällaiset maksut katsotaan Korvaukseksi lennosta, ja ne oikeuttavat AirHelpin veloittamaan Palvelumaksun sekä Oikeustoimien palvelumaksun siinä tapauksessa, että AirHelp oli ryhtynyt Oikeustoimiin ennen kuin sait maksun Lentoyhtiöltä.

 7. Asiakirjan toimittamisen jälkeen sinun tulee lopettaa neuvottelut Lentoyhtiön kanssa ja ohjata kaikki Korvaushakemukseesi liittyvät Lentoyhtiön yhteydenotot AirHelpille.

  Uudelleensiirto

 8. Korvaushakemus saatetaan siirtää takaisin sinulle joko omasta pyynnöstäsi tai AirHelpin aloitteesta. Kummassakin tapauksessa se tehdään kirjallisesti siten, että sinä ja AirHelp allekirjoitatte Uudelleenvaltuutussopimuksen. Jos olet allekirjoittanut Valtuuttavan asiakirjan, voit Peruuttaa Valtuuttavalla asiakirjalla antamasi valtuutuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti AirHelpille.

  Asiakkaan edustaja

 9. Jos toimit yhden tai useamman matkustajan edustajana tai puolesta, sinun on ensin hankittava asianajovaltakirja, joka valtuuttaa sinut toimimaan hänen/heidän puolestaan, ja esitettävä tästä todisteet AirHelpin pyytäessä. Alaikäisten matkustajien tapauksessa sinun on annettava heidän täydelliset tietonsa, mukaan lukien nimi, alaikäisen syntymäaika sekä huoltajien tai lakimääräisten holhoojien nimet ja allekirjoitukset.

  Korvauspalvelun aloittaminen

 10. AirHelp tarjoaa Korvauspalvelun, jonka tarkoituksena on saada Korvaus lennosta puolestasi, jos AirHelp on ilmoittanut tästä sinulle kirjallisesti edellä mainitulla tavalla.

 11. Luovutat AirHelpille kaikki tiedot, joita Korvauspalvelun suorittamiseksi vaaditaan. Vakuutat, että antamasi tiedot ovat todenmukaisia ja täydellisiä, ja että ne on annettu Kanssamatkustajien suostumuksella, jos palvelu kattaa myös Kanssamatkustajat. Lento- ja muut tiedot voidaan toimittaa AirHelpille verkkosivuston, sähköpostin tai minkä tahansa muun AirHelpin tukeman ohjelmiston tai digitaalisen järjestelmän kautta tai puhelimitse.

 12. AirHelp voi pyytää sinulta esimerkiksi seuraavia lisätietoja:

  1. matkustajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, häiriön tyyppi (viivästys, peruttu lento tai lennolle pääsyn epääminen / ylivaraus), viivästyksen syy (jos mahdollista), viivästyksen pituus, Lentoyhtiön nimi, lennon numero, lennon päivämäärä, lähtö- ja saapumispaikka sekä tapahtuman kuvaus

  2. ylimääräinen Asiakirja, joka voidaan lähettää AirHelpille verkkolomakkeen tai muiden AirHelpin tukemien sähköisten kanavien kautta tai käyttämällä sähköpostia tai postipalvelua. 

 13. Ymmärrät, että tällaisten tietojen toimittamatta jättäminen AirHelpille vaikuttaa kielteisesti AirHelpin mahdollisuuteen tarjota Korvauspalvelua.

  Korvaus lennosta ja Oikeustoimet

 14. Saatuaan Asiakirjasi AirHelp valmistelee maksupyynnön, lähettää sen Lentoyhtiölle ja hoitaa kaiken muun kirjeenvaihdon. Jos saat Korvauksen lennosta Korvauspalvelun tämän vaiheen aikana, sinulta veloitetaan AirHelpin Palvelumaksu.

 15. Jos Lentoyhtiö ei maksa Korvausta lennosta kohtuullisessa ajassa AirHelpin tekemän pyynnön jälkeen, tai jos AirHelp Oman harkintansa mukaan arvioi, että Lentoyhtiö ei todennäköisesti vastaa maksupyyntöön, AirHelp voi ryhtyä Oikeustoimiin.

 16. Siinä tapauksessa, että Oikeustoimiin ryhdytään ja Korvaus lennosta maksetaan, sinun on maksettava AirHelpille Palvelumaksun lisäksi Oikeustoimien palvelumaksu.

 17. Mikäli Oikeustoimissa käytetään Asianajajaa, hyväksyt nimenomaisesti sen, että AirHelp luovuttaa Asianajajalle kaikki AirHelpille annetut tiedot, jotta Asianajaja voi ryhtyä Oikeustoimiin.

 18. Jos Oikeustoimia varten tarvitaan erillinen Asiakirja tai muita lisäasiakirjoja, sitoudut toimittamaan tällaiset asiakirjat. Jos olet allekirjoittanut Valtuutussopimuksen ja myöhemmin allekirjoitat Valtuuttavan asiakirjan (tai vastaavan asiakirjan), hyväksyt, että Valtuuttava asiakirja siirtää Korvaushakemukseen liittyvät oikeudet takaisin sinulle.

 19. Jos AirHelp tai Asianajaja ryhtyy Oikeustoimiin vaatiakseen Korvaushakemuksen mukaista korvausta, AirHelp vastaa kaikista Oikeustoimien aikana syntyneistä Oikeudenkäyntikuluista, vaikka vireille pantu kanne hävittäisiin. Jos kanne voitetaan tai Lentoyhtiön ja AirHelpin välillä saavutetaan sovitteluratkaisu, AirHelp saattaa vastata kuluista, jotka eivät tule Lentoyhtiön maksettaviksi. Jos kanne voitetaan, Oikeudenkäyntikulujen hyvittämistä koskeva vaatimus tehdään tarvittaessa puolestasi. Oikeudenkäyntikulujen suhteen käytäntö on sama riippumatta siitä, suorittaako oikeustoimet AirHelp vai Asianajaja. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kaikki saadut hyvitykset, mukaan lukien Oikeudenkäyntikulut ja korot, kuuluvat AirHelpille.

 20. Hyväksyt ja ymmärrät, että voi kulua vuosia, ennen kuin Oikeustoimien lopputulos on selvillä ja Korvaus lennosta saatu.

  Ratkaisut

 21. AirHelp voi Oman harkintansa mukaan tarjota Lentoyhtiölle tai hyväksyä Lentoyhtiöltä yksittäisten tai kollektiivisten Korvaushakemusten ratkaisuja koskien Korvausta lennosta.

 22. Ymmärrät, että päätös hyväksyä Lentoyhtiön tarjoama ratkaisu koskien Korvausta lennosta kuuluu yksinomaan AirHelpille, koska olet siirtänyt Korvaushakemukseen liittyvät oikeudet AirHelpille. Jos AirHelp toimii puolestasi Valtuuttavan asiakirjan mukaisesti, valtuutat AirHelpin hyväksymään tai hylkäämään ratkaisuehdotukset AirHelpin Oman harkinnan mukaan ilman erillistä suostumustasi.

 23. AirHelp voi valtuutuksen nojalla esittää Korvaushakemuksen omissa nimissään Asianajajan avustuksella tai ilman. AirHelp voi tarvittaessa ja/tai lainsäädännön niin vaatiessa siirtää Korvaushakemuksen valtuutuksen sinulle, ja suostut valtuuttamaan AirHelpin uudelleen Valtuuttavalla asiakirjalla tarjoamaan Korvauspalvelua sekä perimään ja/tai vastaanottamaan maksuja.

 24. Olet vastuussa oikeiden tietojen antamisesta Korvauspalvelua varten. AirHelp ei ole vastuussa mistään antamistasi virheellisistä ilmoituksista tai asiakirjoista, vääristä tiedoista eikä vilpillisestä käytöksestäsi. Jos olet antanut tarkoituksella vääriä tietoja, AirHelpillä on näiden Ehtojen mukaisten oikeuksiensa lisäksi oikeus saada sinulta korvaus Oikeudenkäyntikuluista, joka sinun on maksettava AirHelpin pyynnöstä.

  Goodwill-korvaushakemukset

 25. Lainkäyttöalueilla, joilla lentomatkustajan oikeuksia koskevat lait saattavat olla vähemmän kehittyneitä ja joilla on epätodennäköisempää saada Korvausta lennosta, AirHelp voi halutessasi yrittää saada Korvausta lennosta Goodwill-korvaushakemuksen avulla.

  Miten AirHelp tekee päätöksiä Korvaushakemukseesi liittyen

 26. AirHelp käyttää Omaa harkintaansa tehdessään päätöksen siitä, aikooko se edistää Korvaushakemustasi Kelpoisuuden arviointipalvelun aikana tai milloin tahansa Korvauspalvelun aikana, mukaan lukien päätökset siitä, edistääkö se Korvaushakemustasi Oikeustoimien avulla, tekeekö se tai hyväksyykö se Lentoyhtiön esittämän ratkaisutarjouksen, peruuttaako se Korvaushakemuksen tai esittääkö se Goodwill-korvaushakemuksen.

 27. AirHelpin Oma harkinta perustuu useisiin tekijöihin, joita ovat muun muassa sovellettavat Lentomatkustajan oikeuksia koskevat lait, lainkäyttöalueet ja tuomioistuinjärjestelmät, joissa saatamme esittää Korvaushakemuksesi, Oikeudenkäyntikulut ja todennäköisyys sille, että AirHelp saa tai joutuu maksamaan Oikeudenkäyntikuluja, lentoyhtiön aiempi toiminta samankaltaisten Korvaushakemusten suhteen, keskimääräinen aika, jonka kuluessa Korvaus lennosta tai myönteinen päätös Oikeustoimien kautta voidaan saada, AirHelpille Korvaushakemustasi varten toimittamiesi tietojen laatu, mahdolliset tosiseikat, joiden vuoksi Korvausta lennosta voi olla vaikea saada, Asianajajien neuvot ja AirHelpin kokemus vastaavista Korvaushakemuksista.

5. AIRHELP PLUS -JÄSENYYS

AirHelp Plus -jäseneksi liittyminen

 1. Voit liittyä Jäseneksi maksamalla AirHelp Plus -jäsenmaksun (katso Maksumme) tai hankkimalla AirHelp Plus -jäsenyyden sellaiselta AirHelpin palveluntarjoajalta, jonka AirHelp on valtuuttanut tarjoamaan Jäsenyyttä sinulle.

 2. AirHelp Plus -jäsenyys alkaa ostopäivästä.

 3. Jäsen saa AirHelpiltä sähköpostivahvistuksen hyväksytystä ostotapahtumasta.

  Jäsenyysvaihtoehdot ja -versiot

 4. AirHelp Plus -jäsenyyden voi hankkia:

  1. Yksittäiselle varaukselle: kattaa Korvaushakemukset koskien lentovarausta, jolle Asiakas on hankkinut Jäsenyyden, tai yksittäistä lentovarausta, jonka tiedot Asiakas on antanut meille ennen häiriön tapahtumista.

  2. Vuositilauksena: kattaa tietyn ajanjakson aikana tehtyjä lentovarauksia koskevat Korvaushakemukset. AirHelp Plus -jäsenmaksu laskutetaan vuosittain.

 5. Molemmat AirHelp Plus -jäsenyydet voi hankkia joko Essential- tai Complete-pakettina. Ainoastaan Complete-paketin tilanneilla Jäsenillä on käytettävissään kaikki AirHelp Plus -palvelut.

 6. Katso Maksumme-sivu, jossa on lueteltu AirHelp Plus -jäsenyyspakettien tilaushinnat.

  AirHelp Plus -palvelut

 7. AirHelp Plus Essential- ja AirHelp Plus Complete -paketin tilanneilla Jäsenillä on oikeus käyttää Jäsenyystyyppiään vastaavia palveluita, jotka on kuvattu AirHelp Plus -palveluluettelossa.

 8. AirHelp Plus -palvelut voivat olla AirHelpin palveluntarjoajan tarjoamia, ja niiden käyttö voi edellyttää sitä, että Jäsen hyväksyy AirHelpin palveluntarjoajan palvelua koskevat ehdot.

 9. AirHelp varaa oikeuden lisätä tai poistaa AirHelp Plus -palveluita milloin tahansa, ja päivittää AirHelp Plus -palveluluettelon heti palvelun poistamisen jälkeen.

 10. Selvyyden vuoksi todettakoon, että AirHelp Plus ei ole vakuutus.

  Käytön rajoitukset

 11. Edut ovat henkilökohtaisia ja koskevat ainoastaan Jäsentä.

 12. Jäsenen on tehtävä kaikki korvausta lennosta koskevat korvaushakemukset

  1. jäsenyyskauden aikana

  2. kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa lennon päivämäärästä

  3. enintään kolmen (3) vuorokauden kuluessa lennon päivämäärästä, jos korvaushakemus koskee matkatavaroita.

 13. Vuositilauksen tehneiden Jäsenten Korvauspalvelut on rajoitettu yhteen Korvaushakemukseen kalenterikuukaudessa ja yhteensä kahteentoista (12) Korvaushakemukseen kalenterivuodessa.

 14. Palvelumaksua ja Oikeustoimien palvelumaksua ei hyvitetä Jäsenelle niiden lentojen osalta, jotka kohtasivat häiriöitä ennen Jäsenyyden alkamista eikä niiden Korvauspalvelupyyntöjen osalta, jotka on tehty Jäsenyyden voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen jälkeen.

 15. Jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenen tulee välittömästi ilmoittaa AirHelpille, jos hän havaitsee, että hänen Jäsenyyttään on käytetty luvatta.

 16. Tilaamalla AirHelp Plus -jäsenyyden vakuutat ymmärtäväsi, että AirHelp Plus ei ole vakuutustuote eikä vakuutustuotetta vastaava palvelu, ja samoin kuin Korvauspalvelujen ja muiden tässä kuvattujen palveluiden tapauksessa, AirHelp ei väitä eikä takaa, että saat Korvauksen lennosta. AirHelp käyttää Omaa harkintaansa määrittäessään, miten ja milloin se tarjoaa Korvauspalvelua Ehtojen mukaisesti, eikä Jäsenellä ole oikeutta hyvitykseen siinä tapauksessa, että AirHelp päättää olla esittämättä Korvaushakemusta.

  Vuositilauksen uusiminen

 17. Jäsenyyden vuositilaus uusiutuu automaattisesti aina yhden (1) vuoden ajaksi, kunnes Jäsen peruuttaa Jäsenyyden jäljempänä kohdassa Peruuttaminen ja Irtisanominen kuvatulla tavalla.

6. MAKSUT JA KULUT

Maksumme

 1. Maksumme on hinnasto, jossa kerrotaan kaikki maksut, veloitukset ja hinnat, joita AirHelp saa tarjotessaan sinulle Tuotteitamme tai Palveluitamme.

 2. AirHelp tarjoaa Kelpoisuuden arviointipalvelun ja Tietopalvelun sinulle maksutta.

 3. AirHelp tarjoaa Korvauspalvelun maksutta siinä tapauksessa, että AirHelp ei onnistu saamaan sinulle Korvausta lennosta.

 4. Jos AirHelp onnistuu, AirHelp siirtää sinulle Korvauksen lennosta, josta on vähennetty Maksumme.

 5. Jos olet antanut AirHelpille virheellisiä tai puutteellisia maksutietoja ja sinulle maksamamme Korvaus lennosta on palautettu AirHelpille, AirHelp pyrkii kohtuullisin toimenpitein ottamaan sinuun yhteyttä muun muassa sähköpostimuistutuksilla ja muilla AirHelpille tarjoamillasi viestintätavoilla. Jos et vastaa yhteydenottoihimme ja toimita oikeita maksutietoja, AirHelpillä on oikeus pitää osa Korvauksesta lennosta, joka muuten olisi pitänyt siirtää Asiakkaalle.

 6. Jos Lentoyhtiö siirtää Korvauksen lennosta ja/tai Oikeudenkäyntikuluja, korkoja tai vastaavia maksuja suoraan sinulle, olet velvollinen:

  1. ilmoittamaan AirHelpille näistä maksuista niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista

  2. maksamaan sinulta laskutettavat Maksumme sekä mahdolliset Oikeudenkäyntikulumme, korot ja muut vastaavat maksut AirHelpille ilman kohtuutonta viivytystä.

 7. Kun AirHelp on maksanut Korvauksen lennosta Asiakkaan antamien ohjeiden ja valitseman maksutavan mukaan, AirHelp ei ole vastuussa, jos:

  1. shekki, prepaid-pankkikortti, luottokortti tai muu vastaava katoaa matkalla Asiakkaalle

  2. tapahtuu mikä tahansa häiriö, kuten Korvauksen lennosta maksaminen väärälle vastaanottajalle, johtuen Asiakkaan antamista vääristä pankki-, osoite- tai muista tiedoista. Jos Korvaus lennosta päätyy väärälle vastaanottajalle Asiakkaan antamien väärien tietojen takia, AirHelp ei ole velvoitettu aktiivisesti auttamaan asiassa.

 8. Sinulla ei ole oikeutta vaatia Lentokorvausta alkaen siitä, kun AirHelp vastaanottaa korvauksen aina siihen asti, kunnes korvaus siirretään sinulle. AirHelp pidättää oikeuden pitää itsellään mahdolliset Lentoyhtiöltä perityt korot, mukaan lukien Oikeustoimien seurauksena perityt korot.

 9. AirHelp ei ole velvollinen maksamaan rahallista korvausta, vahingonkorvausta tai muuta korvausta, jos emme pysty siirtämään maksua sinulle johtuen ulkopuolisesta tapahtumasta, johon AirHelp ei ole voinut vaikuttaa, kuten lakosta, työsulusta, työkiistasta, ylivoimaisesta esteestä, luonnonmullistuksesta, sodasta, mellakasta, yleisestä levottomuudesta, ilkivallasta, lain tai viranomaismääräyksen, säännöksen, asetuksen tai ohjeen noudattamisesta, onnettomuudesta, tehtaan tai laitteiston vioittumisesta, tulipalosta, tulvasta tai myrskystä.

 10. Palvelumaksu ja Oikeustoimien palvelumaksu veloitetaan ratkaisuista aina, kun AirHelp onnistuu saamaan Korvauksen lennosta riippumatta siitä, tapahtuuko se oikeuden päätöksellä, Lentoyhtiön kanssa saavutetulla sovitteluratkaisulla, tai kun AirHelp on sopinut korvauksesta Lentoyhtiön kanssa yhdessä muiden Korvaushakemusten kanssa.

7. PERUUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN

Korvauspalvelua ja Jäsenyyttä koskeva Peruuttamisoikeutesi

 1. Jos sinua pidetään kuluttajana Euroopan unionin (EU), Euroopan talousalueen (ETA) ja Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajalakien mukaan, eli olet henkilö, joka osallistuu oikeustoimeen, jonka tarkoitus on jokin muu kuin kaupallinen tai itsenäinen ammatillinen toimintasi, sinulla on laillinen peruuttamisoikeus.

 2. Sinulla on oikeus peruuttaa Korvauspalvelu tai Jäsenyys maksutta ja ilman erityistä syytä 14 vuorokauden kuluessa Korvauspalvelun tai Jäsenyyden alkamisesta. Jos haluat käyttää Peruuttamisoikeuttasi, Peruuttamisesta on ilmoitettava (esim. kirjeellä, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella) edellä mainitun 14 vuorokauden ajanjakson kuluessa, ja ilmoituksessa on selvästi mainittava, että haluat Peruuttaa Korvauspalvelun tai Jäsenyyden.

 3. Tarjottavan palvelun luonteen vuoksi et voi peruuttaa

  1. Korvauspalvelua, jos AirHelp on ilmoittanut sinulle, että Lentoyhtiö on hyväksynyt Korvaushakemuksesi

  2. AirHelp Plus -jäsenyyttä etkä mitään AirHelp Plus -palvelua, kun lennon, johon AirHelp Plus -palvelua sovelletaan, aikataulun mukaiseen lähtöaikaan on alle kaksikymmentäneljä (24) tuntia, etkä aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen, koska tällaisessa tapauksessa meidän katsotaan suorittaneen pyytämäsi palvelun

  3. mitään Palvelua, jonka AirHelpin katsotaan jo suorittaneen kyseisen Palvelun luonteesta johtuen peruuttamispyynnön esittämiseen mennessä.

 4. Peruutusilmoitus tulee lähettää osoitteeseen:

  AirHelp Germany GmbH​​
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13
  10245 Berlin
  Saksa
  tai
  Sähköposti: [email protected]

  Voit myös ilmoittaa peruuttamisesta kopioimalla ja liittämällä tämän esimerkkitekstin ja lisäämällä siihen tietosi. (Sinun ei ole pakko käyttää täsmälleen tätä tekstiä.)

  —----------

  Peruuttamislomakkeen esimerkkiteksti

  Irtisanon tällä ilmoituksella tekemäni sopimuksen:

  AirHelp-korvaushakemuksen numero:
  Päivä, jona Korvaushakemus tehtiin:
  Asiakkaan nimi:
  Asiakkaan osoite:
  Asiakkaan allekirjoitus:
  päivämäärä:

  —---------

  *Esimerkkiteksti päättyy

 5. 14 vuorokauden Peruuttamisjakson jälkeen voit Peruuttaa Korvauspalvelun tai Jäsenyyden Ehtojen mukaisesti.

  Korvauspalvelun Peruuttaminen AirHelpin toimesta

 6. AirHelpillä on oikeus peruuttaa Korvauspalvelu, jos se havaitsee esteitä, joihin AirHelp ei voi vaikuttaa, ja jotka estävät AirHelpiä saamasta Korvausta sinulle. Näitä voivat olla muun muassa Lentoyhtiön maksukyvyttömyys, käsittelyn lopettaminen tuomioistuimessa, sulkutoimenpiteet, arvoltaan alhainen Korvaus lennosta jne. Tässä tapauksessa AirHelp ilmoittaa sinulle esteistä ja sulkee Korvaushakemuksesi. Palvelumaksuja ei veloiteta.

  Korvauspalvelun ja Jäsenyyden Irtisanominen

 7. Palveluiden voimassaolo päättyy, kun ensimmäinen seuraavista toteutuu:

  1. Korvauspalvelun voimassaolo päättyy, kun Korvaushakemus on ratkaistu Lentoyhtiön kanssa, olet saanut Korvauksen lennosta, ja olet maksanut kaikki AirHelpille kuuluvat summat, tai

  2. kun joko sinä ilmoitat tai AirHelp ilmoittaa kirjallisesti riittävällä ilmoitusajalla irtisanomisesta milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, tai

  3. AirHelpin toimesta välittömästi, jos

   1. olet rikkonut Ehtojen mukaisia velvollisuuksiasi tai muita sovellettavia sääntöjä tai määräyksiä

   2. olet antanut vääriä tietoja, osallistunut petokseen tai toimiin, joita AirHelp voi kohtuudella epäillä harhaanjohtaviksi tai vilpillisiksi, jolloin et ole oikeutettu Korvaukseen lennosta etkä muihin maksuihin.

 8. AirHelp varaa oikeuden hakea korvausta menetyksistään, jos irtisanominen tapahtuu rikkomuksesi seurauksena.

 9. Jos olet AirHelp Plus -jäsen ja sinulla on vuositilaus etkä halua uusia sitä kohdassa 5.17 kuvatulla tavalla, voit peruuttaa Jäsenyytesi yksi (1) vuorokausi ennen automaattista uusiutumispäivää joko

  1. kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla käyttäjäsivulta ”Hallinnoi Jäsenyyttä” ja sen jälkeen ”Peru jäsenyys”

  2. toimittamalla AirHelpille osoitteeseen [email protected] kirjallisen ilmoituksen siitä, että et halua jäsenyytesi uusiutuvan automaattisesti.

  AirHelpin oikeus evätä, keskeyttää tai irtisanoa Jäsenyys

 10. AirHelp pidättää itselleen oikeuden evätä Jäsenyys keneltä tahansa, ja siinä tapauksessa, että Jäsen rikkoo Ehtoja, lakkauttaa kyseisen henkilön Jäsenyys milloin tahansa.

 11. AirHelpillä on oikeus keskeyttää Jäsenyytesi, jos sillä on perusteltu syy epäillä harhaanjohtavaa tai vilpillistä toimintaa. Tässä tapauksessa sinun on toimitettava AirHelpille kaikki tutkittavaksi pyytämämme asiakirjat, et voi peruuttaa Jäsenyyttäsi, eikä mitään maksuja eikä hyvityksiä suoriteta ennen kuin AirHelp toteaa, ettei petosta ole tapahtunut.  Jos AirHelp Oman harkintansa mukaan toteaa, että on olemassa riittävät todisteet petoksesta, AirHelpillä on oikeus irtisanoa Jäsenyys ja käyttää näiden Ehtojen tai sovellettavan lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan, mukaan lukien rajoituksetta oikeutta periä takaisin kaikki maksetut summat ja oikeutta ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille.

  Korvauspalvelun Peruuttamisen ja Irtisanomisen seuraukset

 12. Kun Korvauspalvelut irtisanotaan mistä tahansa syystä, sinun on maksettava AirHelpille välittömästi Ehtojen mukaiset maksut, mukaan lukien siinä tapauksessa maksettavat maksut, että Asiakas Peruuttaa tilauksen sen jälkeen, kun Lentoyhtiö on vahvistanut maksavansa Korvauksen lennosta.

 13. AirHelp ei siirrä Korvaushakemuksesi valtuutusta automaattisesti sinulle Peruuttamisen tai Irtisanomisen yhteydessä. Sinun on pyydettävä AirHelpiä siirtämään Korvaushakemuksesi valtuutus, minkä jälkeen AirHelp lähettää sinulle Uudelleenvaltuutussopimuksen allekirjoitettavaksi.

 14. Siinä tapauksessa, että Peruutat Korvauspalvelun, tai AirHelp irtisanoo Korvauspalvelun siksi, että olet rikkonut Ehtoja, AirHelpillä on oikeus saada sinulta seuraavat maksut:

  1. jos AirHelp on aloittanut Oikeustoimet, AirHelpin Oikeudenkäyntikulut tai

  2. Oikeudenkäyntikuluja vastaava summa, jos peruuttamisen jälkeen Oikeusviranomainen pyytää AirHelpiä maksamaan Lentoyhtiölle erääntyvät Oikeudenkäyntikulut tai 

  3. AirHelpin Palvelumaksu, jos saat myöhemmin Korvauksen lennosta, ja jos käytettiin Oikeustoimia, Oikeustoimien palvelumaksu.

  AirHelp Plus -Jäsenyyden Peruuttamisen seuraukset

 15. Kun jäsenyys on irtisanottu, peruutettu, tai sen voimassaolo on päättynyt, Jäsen menettää kaikki AirHelp Plus -etunsa, ja AirHelp ei enää jätä veloittamatta Palvelumaksua eikä mahdollista Oikeustoimien palvelumaksua tarjoamastaan Korvauspalvelusta.

 16. Tilauksensa lopettaneiden Jäsenten on jätettävä Jäsenyyskautensa aikana häiriötä kohdanneita lentoja koskevat Korvaushakemuksensa kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa Jäsenyyden loppumisesta voidakseen hyödyntää AirHelp Plus -jäsenyyden etuja.

8. TIETOSUOJA

 1. AirHelpin tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Palveluidemme tarjoamisen aikana tai Palveluidemme tarjoamiseen liittyen kerättyihin henkilötietoihin.

9. YLEISTÄ

Ulkopuoliset palveluntarjoajat

 1. Palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkopuolisten palveluntarjoajien verkkosivustoille tai käyttöliittymiin, joista voi varata kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita. Tällaisia verkkosivustoja/palveluita hallitsevat AirHelpistä riippumattomat osapuolet, joiden toimintaan AirHelp ei voi vaikuttaa. Vaikka Palveluissamme voidaan tarjota tietoa ulkopuolisista palveluntarjoajista tai mahdollisuus niiden palveluiden käyttämiseen, Palvelumme eivät tue taloudellisesti näitä ulkopuolisia palveluntarjoajia, ole kytköksissä niihin eivätkä suosittele niitä.

 2. Haluamme muistuttaa, että käyttämällä ulkopuolisten palveluntarjoajien verkkosivustoja/palveluita suoraan tai Palveluidemme kautta, sitoudut noudattamaan näiden ulkopuolisten palveluntarjoajien käytäntöjä ja käyttöehtoja. Kehotamme sinua tarkistamaan nämä käyttöehdot ja käytännöt ja käyttämään niitä omalla vastuullasi.

 3. Ymmärrät ja hyväksyt, että AirHelp ei ole minkään tällaisen ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa tekemäsi sopimuksen osapuoli eikä ole vastuussa tällaisten palveluntarjoajien palveluissa olevista virheistä tai puutteista eikä suorista tai välillisistä korvausvaatimuksista, rikkomuksista, menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tällaisten palveluntarjoajien palvelujen saatavuuden tai käytön seurauksena tai yhteydessä.

  Vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoittaminen

 4. AirHelpillä on monia tietolähteitä ja tietoja, jotka muodostavat näiden Ehtojen mukaisesti tarjolla olevat tiedot ja palvelut. Vaikka AirHelp pyrkii tarjoamaan täsmällisiä tietoja, Palveluissamme saattaa esiintyä puutteita ja virheitä. Palvelumme tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. AirHelp sanoutuu lainsäädännön sallimissa rajoissa irti kaikista suorista ja epäsuorista, lakisääteisistä ja muista takuista, mukaan lukien muun muassa epäsuorat takuut myyntikelpoisuudesta, kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuudesta, tietojen täsmällisyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. AirHelp ei väitä eikä takaa, että Palvelumme johtavat Korvaukseen lennosta, täyttävät vaatimuksesi, ovat turvallisia, oikea-aikaisia, keskeytymättömiä, täsmällisiä, täydellisiä tai luotettavia, ja ettei niissä ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät Palveluitamme omalla vastuullasi. Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, AirHelp ja sen Konserniyhtiöt eivät ole vastuussa välittömistä, välillisistä, rangaistusluonteisista, erityisistä tai oheismenetyksistä tai vahingoista eivätkä tulojen, voittojen tai liikearvon menetyksistä, jotka johtuvat seuraavista tai liittyvät seuraaviin: i) Palvelumme, ii) viivästykset Palveluissamme tai puutteet niiden käytettävyydessä, iii) virukset, virheet, troijalaiset, ohjelmistot, tiedot, kolmansien osapuolten linkitetyt verkkosivustot, Palveluidemme kautta saadut palvelut, iv) tai muut palveluihimme liittyvät seikat, olivatpa ne sopimus- tai rikkomusperusteisia, ankaraan vastuuseen perustuvia tai muunlaisia, vaikka AirHelpille, sen Konserniyhtiöille tai palveluntarjoajille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

 5. Nämä Ehdot eivät vaikuta mihinkään lakisääteisiin oikeuksiisi, joita ei voida sulkea pois. Jos et ole tyytyväinen mihin tahansa Palveluidemme osaan tai näihin Ehtoihin, ainoa ja yksinomainen oikeuskeinosi on Peruuttaminen Ehtojen mukaisesti.

  Muutokset ja koko sopimus

 6. Palveluidemme kaikkiin uusiin ominaisuuksiin sovelletaan näitä Ehtoja. AirHelp pidättää oikeuden muuttaa näiden Ehtojen osia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Viimeisin versio on aina luettavissa AirHelpin verkkosivustolla. Käy AirHelp verkkosivustolla silloin tällöin tarkistamassa muutokset, koska sitoudut noudattamaan niitä. Jatkamalla Palveluidemme käyttöä näihin Ehtoihin tai muihin käytäntöihin tehtyjen muutosten ilmoituspäivän jälkeen ilmaiset hyväksyväsi muutokset.

 7. Nämä Ehdot ovat täydellinen ja ainoa niiden aihetta koskeva lausunto, joka korvaa kaiken aikaisemman (suullisen tai kirjallisen) viestinnän sinun ja AirHelpin välillä.

 8. Et saa siirtää näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja velvoitteitasi ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta. AirHelp voi siirtää minkä tahansa näiden Ehtojen mukaisen oikeutensa tai velvoitteensa mille tahansa AirHelp-konserniyhtiölle tai mille tahansa AirHelpin valitsemalle kolmannelle osapuolelle.

  Vaihtoehdot Korvauspalvelulle

 9. Jos haluat esittää Korvaushakemuksesi käyttämällä AirHelpin Korvauspalvelun sijaan muuta vaihtoehtoista tapaa, sinulla on käytettävissäsi seuraavat vaihtoehdot Korvaushakemuksen esittämiseen: omat tuomioistuinten ulkopuoliset menettelysi tai oikeudelliset toimet lentoyhtiötä vastaan, asianajajan tuki, suoraan Lentoyhtiölle tehty kysely. Saksassa voit käyttää julkisen matkustajaliikenteen sovitteluelimen (die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e. V. ”söp”) palveluita, Saksan liittovaltion ilmailuviranomaisen verkkolomaketta tai lentoliikenteen välimiesmenettelyä Saksan liittovaltion oikeusvirastossa.

  Sovellettava laki ja toimivalta

 10. Näihin Ehtoihin, Asiakirjoihin ja sinun ja AirHelpin väliseen sopimukseen sekä niistä johtuviin tai niihin liittyviin riitoihin tai korvausvaatimuksiin (mukaan lukien sopimussuhteen ulkopuoliset riidat ja korvausvaatimukset) sovelletaan Saksan lakeja, ottamatta huomioon lainvalintaperiaatetta. Tämä ei vaikuta oikeusjärjestelmän pakottaviin säännöksiin, joita sovellettaisiin ilman lakilausekkeen valintaa, kuten asiakkaan asuinmaan pakottaviin säännöksiin.

 11. Jos tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen katsoo jonkin näiden Ehtojen kohdan (tai sen osan) olevan kokonaan tai osittain pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehtokohta katsotaan korvatuksi täytäntöönpanokelpoisella ehtokohdalla, joka toteuttaa alkuperäisen ehtokohdan tarkoituksen niin tarkasti kuin mahdollista, ja nämä Ehdot pysyvät muiden kohtien ja muutetun kohdan muuttamattoman osan osalta voimassa.

 12. Mikäli AirHelp ei pane täytäntöön jotakin näiden Ehtojen kohdista (kokonaan tai osittain) tai viivästyy siinä, tätä ei tulkita oikeuksistamme tai oikeussuojakeinoistamme luopumiseksi.

 13. Englanninkielinen versio näistä Ehdoista on pätevä siinä tapauksessa, että muunkielinen versio on sen kanssa ristiriidassa.

Päivitetty: 20.02.2024
Versio: TC1.24

AirHelp on esillä muun muassa:

Kauppalehti logoYLE Uutiset logoIlta-sanomat logoHelsingin Sanomat logo

AirHelp kuuluu lentomatkustajien oikeuksia ajavaan APRA-yhdistykseen, jonka tavoite on parantaa ja suojella matkustajien oikeuksia.

Tekijänoikeudet © 2024 AirHelp

Tarkista korvaus

Kaikki lentoyhtiöt