Lentomatkustajan oikeudet EU:ssa

EU-asetus, joka koskee lentomatkustajan oikeuksia, on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, joka on annettu 11 helmikuuta 2004. Se on pitkä nimi muistettavaksi, joten me kutsumme sitä nimellä EY 261. Se on eurooppalainen laki, joka velvoittaa lentoyhtiöt maksamaan matkustajille korvauksia pitkistä lennon myöhästymisistä, peruutuksista ja tilanteista, joissa heiltä evätään pääsy lennolle.

Tarkista korvaus

Lentojen viivästystä koskevat matkustajan oikeudet EU:ssa

EU-lentojen matkustajille, jotka ovat EY 261:n nojalla oikeutettuja korvaukseen, on maksettava enintään 600 euron korvaus lennon viivästyessä yli 3 tuntia. Monet tekijät vaikuttavat siihen, oletko oikeutettu korvaukseen ja korvauksen suuruuteen. Seuraavien osioiden pitäisi vastata moniin kysymyksiin.


Mitä lentoja EY 261 koskee?

Laki koskee tietenkin useimpia Euroopan sisäisiä reittejä. Tähän sisältyvät EU:n ilmatilan lisäksi myös Islanti, Norja, Sveitsi ja niin sanotut “syrjäisimmät alueet” (Ranskan Guyana ja Martinique, Mayotte, Guadeloupe ja La Réunion, Saint-Martin, Madeira ja Azorit sekä Kanariansaaret).

Lisäksi se koskee monia kansainvälisiä lentoja. Jos lentosi lähtee EU:ssa olevalta lentokentältä, laki koskee sitä. Jos lentosi lähtee muualta, mutta määräpaikka on EU:ssa, lain sovellettavuus riippuu lentoyhtiöstä – jos kyseessä on eurooppalainen lentoyhtiö, laki koskee lentoa. Vaikuttaako tämä sekavalta? Tässä on yksinkertainen kaavio avuksi:

MatkasuunnitelmaEU-lentoyhtiöEi EU-lentoyhtiö
EU:n sisältä EU:n sisälleKoskeeKoskee
EU:n sisältä EU:n ulkopuolelleKoskeeKoskee
EU:n ulkopuolelta EU:n sisälleKoskeeEi koske
EU:n ulkopuolelta EU:n ulkopuolelleEi koskeEi koske

Joissakin tapauksissa EU:n ulkopuoliset keskeytyneet lennot voivat oikeuttaa korvauksiin EY 261:n nojalla, jos niistä on jatkoyhteys toiseen saman lentoyhtiön samalla varauksella olevaan lentoon (samalla varausnumerolla), jota laki koskee. Helpoin tapa selvittää, oletko oikeutettu korvaukseen, on AirHelpin tarjoama kelpoisuuden tarkistus.

Noin 6,4 miljoonaa ihimistä ympäri maailman on ollut oikeutettu korvaukseen lentomatkustajan oikeuksia koskevan EU-asetuksen (EY 261) nojalla sitten vuoden 2015

Kaikki lentoyhtiöt

Kaikki maat

Ei voittoa, ei maksua


Koskeeko laki kaikkia viivästyksiä?

Laki koskee vain yli 3 tuntia pitkiä viivästyksiä. Saapumisaika ei ole se aika, jolloin pyörät koskettavat kiitorataa, vaan se, kun kone on pysähtynyt portille ja ovi avautuu.

Poikkeukselliset olosuhteet eivät oikeuta korvaukseen.
Lentoyhtiö ei ole vastuussa, jos viivästyminen johtuu “poikkeuksellisista olosuhteista”. Näitä ovat esimerkiksi salamaniskut, terveyteen liittyvät hätätilanteet, lakot, erittäin hankalat sääolosuhteet, lennonjohdon määräämät lentoliikenteen rajoitukset, yllättävät lentokentän tutkan toimintahäiriöt, sabotaasi, poliittiset levottomuudet, terroriteot ja vastaavat.

Vähemmän poikkeuksellisten olosuhteiden tulisi oikeuttaa korvaukseen.
Lentoyhtiöt ilmoittavat usein viivästymisen syyksi “tekniset vaikeudet” tai “operationaaliset olosuhteet”. Hyvä uutinen on se, että Euroopan unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, että nämä eivät ole “poikkeuksellisia olosuhteita”, mikä tarkoittaa, että ne eivät riitä vapauttamaan lentoyhtiötä EY 261:n mukaisista velvoitteistaan.


Kuinka suureen korvaukseen olen oikeutettu viivästymisen vuoksi?

Jos lentosi oikeuttaa sinut korvaukseen, sen määrä riippuu kolmesta tekijästä:

 • Matkan pituus

 • Onko lentosi EU:n sisällä vai ei

 • Viivästyksen pituus – kuten aiemmin jo mainitsimme, laki koskee vain yli 3 tuntia pitkiä viivästyksiä.

Tämä on hieman monimutkaista, mutta olemme laatineet tästäkin selventävän kaavion:

Viivästyksen pituus
Alle 3 tuntia3–4 tuntiaYli 4 tuntiaEi koskaan saapunutEtäisyys
– €250 € 250 € 250 € Kaikki lennot, enintään 1 500 km
– € 400 € 400 € 400 € Yhteisön sisäiset lennot, yli 1 500 km
– € 400 € 400 € 400 € Ei EU:n sisäiset lennot, 1 500–3 500 km
– € 300 € 600 € 600 € Ei EU:n sisäiset lennot, yli 3 500 km.

Oikeuttaako koko matkani korvaukseen, jos minulla on jatkolentoja?

Kuten mainitsimme, matkan pituus on yksi tekijä, joka huomioidaan määritettäessä, kuinka suureen korvaukseen olet oikeutettu (katso edellä oleva kohta “Kuinka suureen korvaukseen olen oikeutettu viivästymisen vuoksi”). Jos matkaasi sisältyy useampi lento, on mahdollista, että vain osa siitä otetaan huomioon korvausta määritettäessä. Tässä yhteydessä matkasi täytyy täyttää muutamia ehtoja:

 • Kaikkien lentojen on oltava samalla varauksella. Erikseen ostettuja lentoja ei huomioida.

 • Keskeytyneeseen lentoon on sovellettava EY 261:tä (katso edellä oleva kohta “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

 • Viivästyksen määräpaikassasi täytyy olla vähintään 3 tuntia.

Kun lennon keskeytyminen täyttää edellä esitetyt kriteerit, lennon operoineen lentoyhtiön on maksettava sinulle korvaus. Korvaukseen oikeuttavaa matkaa määritettäessä huomioidaan keskeytynyt lento ja kaikki sitä seuraavat matkan osuudet. Keskeytymistä edeltävät osuudet saatetaan huomioida, jos niistä vastasi sama lentoyhtiö, jonka lento viivästyi, ja jos välissä ei ollut muiden lentoyhtiöiden lentoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ongelman aiheuttanut lentoyhtiö on yleensä vastuussa kaikista omista lennoistaan, vaikka ne olisivat ennen keskeytystä, ja mahdollisista myöhemmistä lennoista, joihin keskeytys vaikuttaa, vaikka ne olisivat toisen lentoyhtiön lentoja.

Otetaan esimerkki. Oletetaan, että matkustat Los Angelesista Varsovaan kolmella lennolla seuraavasti:
Los Angeles => New York => Lontoo => Varsova

Oletetaan myös, että ensimmäinen lento on yhdysvaltalaisen lentoyhtiön, kuten Deltan, lento ja kaksi viimeistä osuutta ovat British Airwaysin eli EU-maassa toimivan lentoyhtiön lentoja. Jos lento Lontoosta Varsovaan viivästyy yli 3 tuntia, matkan kaksi viimeistä osuutta otetaan yleensä huomioon määritettäessä korvaukseen oikeuttavaa etäisyyttä. Tämä tarkoittaa lentoja New Yorkista Varsovaan. Keskeytys tapahtui lennolla, jota EY 261 koskee, ja koska British Airways operoi myös lennon New Yorkista Lontooseen, se yleensä huomioidaan – vaikka se oli ennen keskeytystä.

Jos lento Los Angelesista New Yorkiin olisi aiheuttanut viivästymisen, EY 261 ei koskisi lentoa (ks. “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

Vaikka tämä sääntö pätee useimmissa tapauksissa, jotkut EU:n tuomioistuimet tulkitsevat asetusta eri tavalla, eivätkä ne välttämättä sisällytä ennen keskeytyksen aiheuttanutta lentoa olleita lentoja korvaukseen oikeuttavaan matkaan. Paras tapa tarkistaa, oikeuttaako lento korvauksiin, on AirHelpin tarjoama kelpoisuuden tarkistus.


Mitä tietoja korvaushakemuksen tueksi on koottava?

Jos teet EY 261:n mukaisen korvaushakemuksen, on hyvin mahdollista, että lentoyhtiö ei hyväksy hakemustasi – vaikka laki on puolellasi, koska yhtiö ei ehkä halua maksaa. Voit pyrkiä parantamaan korvaushakemuksesi menestysmahdollisuuksia näiden vinkkien avulla:

 • Säilytä kaikki keskeytyneeseen lentoon ja mahdollisesti tarjottuihin vaihtoehtoisiin lentoihin liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit.

 • Pyydä maahenkilöstöltä tietoa ongelman syystä.

 • Tee keskeytystä koskevia muistiinpanoja. Kirjoita muistiin esimerkiksi todellinen saapumisaika määräpaikkaasi. Kaikki tiedot – esimerkiksi valokuvat lentokentän lähtevien lentojen näytöstä ja lentoyhtiön viestit, jotka vahvistavat keskeytymisen – ovat hyödyllisiä, kun teet korvaushakemuksen.


Onko korvaushakemuksen tekemiselle aikaraja?

EY 261:n mukainen oikeutesi korvaukseen vanhenee tietyn ajan kuluttua, joten korvaushakemukseen sovellettava vanhentumisaika on tärkeää tietää. Tämä vaihtelee maasta toiseen ja riippuu siitä, missä lentoyhtiön pääkonttori on tai mikä tuomioistuin on toimivaltainen lentoyhtiötä koskevissa asioissa. Kuten aina, meillä on tästä kätevä kaavio:

VANHENTUMISAJAT EUROOPASSA
MAA VANHENTUMISAIKA
Itävalta 3 vuotta
Belgia 1 vuosi
Bulgaria 5 vuotta
Kroatia 3 vuotta
Kypros 6 vuotta
Tšekin tasavalta* 3 vuotta
Tanska 3 vuotta
Viro 3 vuotta
Suomi 3 vuotta
Ranska 5 vuotta
Saksa** 3 vuotta
Kreikka 5 vuotta
Unkari 2 vuotta
Islanti 2 vuotta
Irlanti 6 vuotta
Italia 26 kuukautta
Latvia 10 vuotta
Liettua 10 vuotta
Luxemburg 10 vuotta
Malta Ei rajaa
Alankomaat 2 vuotta
Norja 3 vuotta
Puola 1 vuosi
Portugali 2 vuotta
Romania 3 vuotta
Slovakia 2 vuotta
Slovenia 3 vuotta
Espanja 5 vuotta
Ruotsi 2 kuukautta
Sveitsi 2 vuotta
Yhdistynyt kuningaskunta 6 vuotta

* Tšekin tasavallassa vanhentumisaika on 2 vuotta, jos lento tapahtui vuonna 2013 tai sitä ennen. Vuodesta 2014 lähtien vanhentumisaika on 3 vuotta.

** Saksassa määräaika umpeutuu kolmannen vuoden viimeisenä päivänä (esimerkiksi 25.2.2016 tapahtuneen lennon osalta määräaika umpeutuu 31.12.2019).


Takaako EY 261 muita oikeuksia?

Olipa hyvä, että kysyit! Seuraavassa on muutamia tärkeitä tietoja, joita ei ole vielä käsitelty yksityiskohtaisesti.

Oikeus hyvitykseen tai siirtoon toiselle lennolle
Hukkaan menneestä ajasta maksettavan korvauksen lisäksi sinulla on oikeus alkuperäisen lipun hinnan hyvitykseen kokonaan tai osittain ja tarvittaessa paluulentoon lähtöpaikkaasi.

Oikeus huolenpitoon
Kun lento keskeytyy ja joudut odottamaan matkasi jatkumista kohti määräpaikkaasi, sinulla on oikeus useisiin ilmaisiin etuisuuksiin lentosi tarkoista tiedoista riippuen. Lentoyhtiön on tarjottava viivästyksen aikana aterioita ja virvokkeita sekä viestintämahdollisuus, mukaan lukien kaksi puhelua, teleksi- tai faksiviestejä sekä sähköpostiviestejä. Jos yöpyminen on tarpeen, lentoyhtiön on tarjottava sinulle hotellihuone sekä kuljetus lentokentälle ja lentokentältä. Seuraava kaavio kertoo, mihin etuisuuksiin olet oikeutettu:

Lennon tiedotViivästyksen kesto
Kaikki lennot, alle 1 500 kmVähintään 2 tuntia
Yhteisön sisäiset lennot, yli 1 500 kmVähintään 3 tuntia
Ei EU:n sisäiset lennot, 1 500–3 500 kmVähintään 3 tuntia
Ei EU:n sisäiset lennot, yli 3 500 kmVähintään 4 tuntia

Lentolipun tason nosto ja lasku
Jos sinulle tarjotaan vaihtoehtoinen lento ja sinut sijoitetaan alkuperäistä varaustasi korkeampaan luokkaan, lentoyhtiö ei voi veloittaa siitä lisämaksua. Jos taas vaihtoehtoisen lennon luokka on alhaisempi, voit saada 30–75 %:n hyvityksen alun perin maksamastasi hinnasta.

Lisäkorvaus
Oikeus EY 261:n mukaiseen korvaukseen ei vaikuta oikeuteesi hakea lisäkorvauksia. Tätä sääntöä ei sovelleta tapauksiin, joissa matkustaja on vapaaehtoisesti luopunut varauksestaan. On tietenkin mahdollista, että summa, johon sinulla on oikeus EY 261:n nojalla, voidaan vähentää mahdollisista lisäkorvauksistasi.

Velvollisuus ilmoittaa matkustajille heidän oikeuksistaan
Ensimmäinen perusoikeutesi on saada tietoa EY 261:n sisällöstä. Jokaisen lentoyhtiön on annettava tietoa matkustajien oikeuksista lähtöselvitystiskeillään jokaisella lentokentällä, jolla se toimii.

Jos et halua tyytyä tarjoamaamme lakitekstin esittelyyn, voit lukea myös EY 261:n koko tekstin.


Lentojen peruutuksia koskevat matkustajan oikeudet EU:ssa

Jos lentosi perutaan eikä lentoyhtiö ilmoita siitä vähintään 14 päivää etukäteen, sen on mahdollisesti maksettava sinulle korvaus EY 261:n perusteella. EU:ssa matkustajilla on oikeus jopa 600 euron korvaukseen perutuista lennoista. On kuitenkin useita tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä siihen, oletko oikeutettu korvaukseen, että korvauksen suuruuteen. Seuraavissa osioissa on tarkempi selvitys aiheesta.


Koskeeko laki kaikkia peruttuja lentoja?

Peruutuksia, joista on ilmoitettu 14 päivää etukäteen, ei korvata.
Et ole oikeutettu hakemaan korvauksia, jos lentoyhtiö ilmoittaa peruutuksesta vähintään 14 päivää etukäteen. Vaikka se ilmoittaisi peruutuksesta alle 14 päivää etukäteen, se voi välttyä korvausvelvollisuudesta, jos se tarjoaa uudelleenreititystä vaihtoehtoiselle lennolle, joka täyttää seuraavat kriteerit:

EnnakkoilmoitusUudelleenreititystä koskevat vaatimukset
14 päivääEi mitään
7–13 päivääVaihtoehtoinen lento lähtee enintään 2 tuntia ennen alkuperäisen lennon lähtöaikaa ja saapuu alle 4 tuntia alkuperäisen lennon saapumisajan jälkeen
Alle 7 päivääVaihtoehtoinen lento lähtee enintään 1 tunnin ennen alkuperäisen lennon lähtöaikaa ja saapuu alle 2 tuntia alkuperäisen lennon saapumisajan jälkeen

Poikkeukselliset olosuhteet eivät oikeuta korvaukseen.
Lentoyhtiö ei ole vastuussa, jos peruutus johtuu “poikkeuksellisista olosuhteista.” Näitä ovat esimerkiksi salamaniskut, terveyteen liittyvät hätätilanteet, lakot, erittäin hankalat sääolosuhteet, lennonjohdon määräämät lentoliikenteen rajoitukset, yllättävät lentokentän tutkan toimintahäiriöt, sabotaasi, poliittiset levottomuudet, terroriteot ja vastaavat.

Vähemmän poikkeuksellisten olosuhteiden tulisi oikeuttaa korvaukseen.
Lentoyhtiöt ilmoittavat usein peruutusten syyksi “tekniset vaikeudet” tai “operationaaliset olosuhteet”. Hyvä uutinen on se, että Euroopan unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, että nämä eivät ole “poikkeuksellisia olosuhteita”, mikä tarkoittaa, että ne eivät riitä vapauttamaan lentoyhtiötä EY 261:n mukaisista velvoitteistaan.

Siirtyneet lennot voivat oikeuttaa korvaukseen.

Jos lentoyhtiö ei peru lentoa vaan siirtää sen eri aikaan, lentoon sovelletaan peruutussääntöjä sen mukaan, kuinka hyvissä ajoin etukäteen lentoyhtiö ilmoittaa siirrosta ja kuinka paljon uusi aikataulu poikkeaa alkuperäisestä. Tässä tapauksessa siirrettyä lentoa pidetään vaihtoehtoisena lentona.


Kuinka suureen korvaukseen olen oikeutettu peruutuksen vuoksi?

Jos lentosi on oikeuttaa sinut korvaukseen, sen määrä riippuu kolmesta tekijästä:

 • Matkan pituus

 • Onko lentosi EU:n sisällä vai ei

 • Viivästyksen pituus, jos hyväksyt siirron toiselle lennolle

Tämä on hieman monimutkaista, mutta olemme laatineet tästäkin selventävän kaavion:

Viivästyksen pituus (vaihtoehtoinen lento vs. alkuperäinen lento )
Alle 2 tuntia2–3 tuntia 3–4 tuntia Yli 4 tuntia Ei koskaan saapunut Etäisyys
125 € 250 € 250 € 250 € 250 € Kaikki lennot, enintään 1 500 km
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Yhteisön sisäiset lennot, yli 1 500 km
200 € 200 € 400 € 400 €400 € Ei EU:n sisäiset lennot, 1 500–3 500 km
300 € 300 € 300 €600 € 600 € Ei EU:n sisäiset lennot, yli 3 500 km

Korvaussumma voi puolittua sen mukaan, kuinka paljon saapumisesi määräpaikkaan viivästyy vaihtoehtoisella lennolla (verrattuna alun perin varaamaasi lentoon). Tämä näkyy yllä olevassa kaaviossa, jossa puolitetut summat on korostettu.

Jos et hyväksy siirtoa toiselle lennolle, olet oikeutettu edellä esitettyyn korvausmäärään (summa perustuu tarjotun vaihtoehtoisen lennon saapumisaikaan) sekä lipun hinnan palautukseen ja tarvittaessa paluulentoon alkuperäiseen lähtöpaikkaasi.


Oikeuttaako koko matkani korvaukseen, jos siihen kuuluu jatkolentoja?

Kuten mainitsimme, matkan pituus on yksi tekijä, joka huomioidaan määritettäessä, kuinka suureen korvaukseen olet oikeutettu (katso edellä oleva kohta “Kuinka suureen korvaukseen olen oikeutettu peruutuksen vuoksi?”). Jos matkasi koostuu useammasta lennosta, on mahdollista, että vain osa siitä otetaan huomioon korvausta määritettäessä. Tässä yhteydessä matkan on täytettävä pari ehtoa:

 • Kaikkien lentojen on oltava samalla varauksella. Erikseen ostettuja lentoja ei huomioida.

 • Peruttuun lentoon on sovellettava EY 261:tä (katso edellä oleva kohta “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

Kun lennon peruuntuminen täyttää edellä esitetyt kriteerit, lennon operoineen lentoyhtiön on maksettava sinulle korvaus. Korvaukseen oikeuttavaa matkaa määritettäessä huomioidaan keskeytynyt lento ja kaikki sitä seuraavat matkan osuudet. Peruttua lentoa edeltävät osuudet saatetaan huomioida, jos niistä vastasi sama lentoyhtiö, jonka lento peruuntui, ja jos välissä ei ollut muiden lentoyhtiöiden lentoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ongelman aiheuttanut lentoyhtiö on yleensä vastuussa kaikista omista lennoistaan, vaikka ne olisivat ennen keskeytystä, ja mahdollisista myöhemmistä lennoista, joihin keskeytys vaikuttaa, vaikka ne olisivat toisen lentoyhtiön lentoja.

Otetaan esimerkki. Oletetaan, että matkustat Los Angelesista Varsovaan kolmella lennolla seuraavasti:
Los Angeles => New York => Lontoo => Varsova

Oletetaan myös, että ensimmäinen lento on yhdysvaltalaisen lentoyhtiön, kuten Deltan, lento ja kaksi viimeistä osuutta ovat British Airwaysin eli EU-maassa toimivan lentoyhtiön lentoja. Jos lento Lontoosta Varsovaan perutaan, matkan kaksi viimeistä osuutta otetaan yleensä huomioon määritettäessä korvaukseen oikeuttavaa etäisyyttä. Tämä tarkoittaa lentoja New Yorkista Varsovaan. Keskeytys tapahtui lennolla, jota EY 261 koskee, ja koska British Airways operoi myös lennon New Yorkista Lontooseen, se yleensä huomioidaan – vaikka se oli ennen keskeytystä.

Jos lento Los Angelesista New Yorkiin olisi peruutettu, EY 261 ei koskisi lentoa (katso edellä oleva kohta “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

Vaikka tämä sääntö pätee useimmissa tapauksissa, jotkut EU:n tuomioistuimet tulkitsevat asetusta eri tavalla, eivätkä ne välttämättä sisällytä ennen keskeytyksen aiheuttanutta lentoa olleita lentoja korvaukseen oikeuttavaan matkaan. Paras tapa tarkistaa, oikeuttaako lento korvauksiin, on AirHelpin tarjoama kelpoisuuden tarkistus.


Takaako EY 261 muita oikeuksia?

Olipa hyvä, että kysyit! Seuraavassa on muutamia tärkeitä tietoja, joita ei ole vielä käsitelty yksityiskohtaisesti.

Oikeus hyvitykseen tai siirtoon toiselle lennolle
Hukkaan menneestä ajasta maksettavan korvauksen lisäksi sinulla on oikeus johonkin seuraavista:

 • alkuperäisen lipun hinnan täydellinen tai osittainen palautus ja tarvittaessa paluulento lähtöpaikkaasi.

tai

 • aikaisin mahdollinen vaihtoehtoinen kuljetus lopulliseen määräpaikkaasi.

tai

 • uusi lippu lopulliseen määräpaikkaasi haluamanasi myöhempänä ajankohtana riippuen istuinpaikkojen saatavuudesta.

Kaikki lentoasemien väliset kuljetukset on järjestettävä lentoyhtiön kustannuksella.

Oikeus huolenpitoon
Kun lento keskeytyy ja joudut odottamaan matkasi jatkumista kohti määräpaikkaasi, sinulla on oikeus useisiin ilmaisiin etuisuuksiin lentosi tarkoista tiedoista riippuen. Lentoyhtiön on tarjottava viivästyksen aikana aterioita ja virvokkeita sekä viestintämahdollisuus, mukaan lukien kaksi puhelua, teleksi- tai faksiviestejä sekä sähköpostiviestejä. Jos yöpyminen on tarpeen, lentoyhtiön on tarjottava sinulle hotellihuone sekä kuljetus lentokentälle ja lentokentältä.

Lentolipun tason nosto ja lasku
Jos sinulle tarjotaan vaihtoehtoinen lento ja sinut sijoitetaan alkuperäistä varaustasi korkeampaan luokkaan, lentoyhtiö ei voi veloittaa siitä lisämaksua. Jos taas vaihtoehtoisen lennon luokka on alhaisempi, voit saada 30–75 %:n hyvityksen alun perin maksamastasi hinnasta.

Lisäkorvaus
Oikeus EY 261:n mukaiseen korvaukseen ei vaikuta oikeuteesi hakea lisäkorvauksia. Tätä sääntöä ei sovelleta tapauksiin, joissa matkustaja on vapaaehtoisesti luopunut varauksestaan. On tietenkin mahdollista, että summa, johon sinulla on oikeus EY 261:n nojalla, voidaan vähentää mahdollisista lisäkorvauksistasi.

Velvollisuus ilmoittaa matkustajille heidän oikeuksistaan
Ensimmäinen perusoikeutesi on saada tietoa EY 261:n sisällöstä. Jokaisen lentoyhtiön on annettava tietoa matkustajien oikeuksista lähtöselvitystiskeillään jokaisella lentokentällä, jolla se toimii.

Jos haluat vielä lisätietoa EU:n lentomatkustajia koskevasta laista, voit myös lukea EY 261:n koko tekstin.


Koskeeko laki kaikkia lennolle pääsyn epäämisiä?

Ainoastaan vastoin matkustajan tahtoa tapahtuvat lennolle pääsyn epäämiset kuuluvat lain piiriin.
Jos luovutat paikkasi vapaaehtoisesti hyvitystä, vaihtoehtoista lentoa tai muita etuja vastaan, luovut myös oikeudestasi EY 261:n mukaiseen korvaukseen. Menetät oikeutesi korvaukseen myös siinä tapauksessa, että vaarannat itse mahdollisuutesi päästä lennolle. Joitakin esimerkkejä tästä ovat:

 • Saavut liian myöhään lennolle.

 • Sinulla ei ole asianmukaisia asiakirjoja (kuten boarding pass -tarkastuskorttia).

Aiheutat matkustajien turvallisuuden tai terveyden vaarantavia ongelmia.


Kuinka suureen korvaukseen lennolle pääsyn epääminen oikeuttaa?

Jos lentosi oikeuttaa sinut korvaukseen, sen määrä riippuu kahdesta tekijästä:

 • Matkan pituus

 • Onko lentosi EU:n sisällä vai ei

Kaaviot ovat käteviä. Seuraavassa selvitetään, miten lennon tiedot vaikuttavat korvaussummaan, johon olet oikeutettu:

Etäisyys
Kaikki lennot, enintään 1 500 km250 €
Yhteisön sisäiset lennot, yli 1 500 km 400 €
Ei EU:n sisäiset lennot, 1 500–3 500 km400 €
Ei EU:n sisäiset lennot, yli 3 500 km 600 €

Tämä on hyvä tietää! Korvaus erääntyy maksettavaksi välittömästi, kun lennolle pääsy evätään. Siis välittömästi, lentokentällä. Tämän korvauksen lisäksi sinulla on oikeus saada siirto vaihtoehtoiselle lennolle määräpaikkaasi.


Oikeuttaako koko matkani korvaukseen, jos minulla on jatkolentoja?

Kuten mainitsimme, matkan pituus on yksi tekijä, joka huomioidaan määritettäessä, kuinka suureen korvaukseen olet oikeutettu (katso edellä oleva kohta “Kuinka suureen korvaukseen olen oikeutettu peruutuksen vuoksi?”). Jos matkasi koostuu useammasta lennosta, on mahdollista, että vain osa siitä otetaan huomioon korvausta määritettäessä. Tässä yhteydessä matkan on täytettävä pari ehtoa:

 • Kaikkien lentojen on oltava samalla varauksella. Erikseen ostettuja lentoja ei huomioida.

 • Lennon keskeytykseen on sovellettava EY 261:tä (katso edellä oleva kohta “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

Kun keskeytynyt lento – joka tässä aiheutuu lennolle pääsyn epäämisestä – täyttää edellä esitetyt kriteerit, lennon operoineen lentoyhtiön on maksettava sinulle korvaus. Korvaukseen oikeuttavaa matkaa määritettäessä huomioidaan keskeytynyt lento ja kaikki sitä seuraavat matkan osuudet. Keskeytynyttä lentoa edeltävät osuudet saatetaan huomioida, jos niistä vastasi sama lentoyhtiö, jonka lennolle pääsy evättiin, ja jos välissä ei ollut muiden lentoyhtiöiden lentoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ongelman aiheuttanut lentoyhtiö on yleensä vastuussa kaikista omista lennoistaan, vaikka ne olisivat ennen keskeytystä, ja mahdollisista myöhemmistä lennoista, joihin keskeytys vaikuttaa, vaikka ne olisivat toisen lentoyhtiön lentoja.

Otetaan esimerkki. Oletetaan, että matkustat Los Angelesista Varsovaan kolmella lennolla seuraavasti:
Los Angeles => New York => Lontoo => Varsova

Oletetaan myös, että ensimmäinen lento on yhdysvaltalaisen lentoyhtiön, kuten Deltan, lento ja kaksi viimeistä osuutta ovat British Airwaysin eli EU-maassa toimivan lentoyhtiön lentoja. Jos sinulta evätään pääsy lennolle Lontoosta Varsovaan, matkan kaksi viimeistä osuutta otetaan yleensä huomioon määritettäessä korvaukseen oikeuttavaa etäisyyttä. Tämä tarkoittaa lentoja New Yorkista Varsovaan. Keskeytys tapahtui lennolla, jota EY 261 koskee, ja koska British Airways operoi myös lennon New Yorkista Lontooseen, se yleensä huomioidaan – vaikka se oli ennen keskeytystä.

Jos sinulta evättiin pääsy lennolle Los Angelesista New Yorkiin, EY 261 ei koske lentoa (katso edellä oleva kohta “Mitä lentoja EY 261 koskee?”).

Vaikka tämä sääntö pätee useimmissa tapauksissa, jotkut EU:n tuomioistuimet tulkitsevat asetusta eri tavalla, eivätkä ne välttämättä sisällytä ennen keskeytyksen aiheuttanutta lentoa olleita lentoja korvaukseen oikeuttavaan matkaan. Paras tapa tarkistaa, oikeuttaako lento korvauksiin, on AirHelpin tarjoama kelpoisuuden tarkistus.


Mitä tietoja korvaushakemuksen tueksi on koottava?

Kuten aiemmin kerroimme, korvauksesi lennolle pääsyn epäämisestä erääntyy välittömästi, joten sinun ei välttämättä tarvitse käydä läpi korvauksenhakuprosessia (katso edellä oleva kohta “Kuinka suureen korvaukseen lennolle pääsyn epääminen oikeuttaa?”). Jos et kuitenkaan saanut maksua lentoasemalla, älä huolestu – voit tehdä EY 261:n mukaisen korvaushakemuksen myös jälkikäteen.

Kannattaa varautua lentoyhtiön vastustukseen – vaikka laki on puolellasi, lentoyhtiö ei ehkä haluaisi maksaa. Voit pyrkiä parantamaan korvaushakemuksesi menestymisen mahdollisuuksia näiden vinkkien avulla:

 • Säilytä kaikki keskeytyneeseen lentoon ja mahdollisesti tarjottuihin vaihtoehtoisiin lentoihin liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit.

 • Pyydä maahenkilöstöltä tietoa ongelman syystä.

 • Tee keskeytystä koskevia muistiinpanoja. Kirjoita muistiin esimerkiksi todellinen saapumisaika määräpaikkaasi. Kaikki tiedot – esimerkiksi valokuvat lentokentän lähtevien lentojen näytöstä ja lentoyhtiön viestit, jotka vahvistavat keskeytymisen – ovat hyödyllisiä, kun teet korvaushakemuksen.


Lentomatkustajan oikeudet Yhdysvalloissa

Laki ei suojaa lentomatkustajia Yhdysvalloissa yhtä kattavasti kuin EU:ssa, mutta Yhdysvalloissa sovellettavat säännöt takaavat matkustajille muutamia erittäin merkittäviä oikeuksia erityisesti lennolle pääsyn epäämisen ja matkatavaraongelmien tapauksessa.


Lentojen viivästymistä koskevat matkustajan oikeudet Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa on hyvin vähän säädöksiä viivästyksiä koskevista lentomatkustajien oikeuksista. Lentoyhtiö saa suurelta osin päättää, miten se korvaa ne matkustajilleen – vai korvaako lainkaan. Ainoan poikkeuksen muodostavat kiitorata-alueella tapahtuvat viivästykset, joista kerrotaan jäljempänä.


Mitä lentoja Yhdysvaltojen lainsäädäntö koskee?

Kiitorata-alueella tapahtuvia viivästyksiä koskevat säädökset kattavat kaikki lennot, joiden lähtö- tai määräpaikka on Yhdysvalloissa oleva lentokenttä.


Mitä oikeuksia pitkiin kiitorata-alueilla tapahtuviin viivästyksiin liittyy?

Jos lentosi jää viipyy maassa Yhdysvalloissa olevalla lentokentällä, lentoyhtiön on tarjottava sinulle seuraavaa:

 • Ruokaa, vettä, pääsy WC-tiloihin ja mahdollisesti tarvittava lääkärinhoito 2 tunnin kuluttua viivästyksen alkamisesta.

 • Tilannetiedotuksia 30 minuutin välein. Niiden yhteydessä on kerrottava myös viivästyksen syy, jos se on tiedossa.

3 tunnin (kansainvälisten lentojen tapauksessa 4 tunnin) kuluttua lentokoneen on palattava portille ja päästettävä matkustajat ulos. Näistä säännöistä voidaan kuitenkin poiketa, jos lentäjä tai lentokenttähenkilöstö pitää sitä tarpeellisena turvallisuuden tai lennonjohtoon liittyvien seikkojen perusteella.


Onko Yhdysvalloissa lentomatkustajien käytettävissä mitään muita suojatoimia viivästysten tapauksessa?

Kansainvälisten lentojen tapauksessa voit ehkä saada takaisin lennon viivästymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos lento oikeuttaa korvauksiin Montrealin yleissopimuksen perusteella. Jos lentoosi kuuluu pysähdys EU:ssa, se voi oikeuttaa korvauksiin EU:n lentomatkustajia koskevien säädösten perusteella.


Lennolle pääsyn epäämistä koskevat matkustajan oikeudet Yhdysvalloissa

Lentoyhtiöt pyrkivät varmistamaan, että niiden lennot ovat mahdollisimman täynnä. Siksi ne myyvät usein enemmän lippuja kuin lentokoneessa on istuinpaikkoja. Tätä kutsutaan ylivaraamiseksi, ja sen seurauksena matkustajia joudutaan “pudottamaan” ylivaratuilta lennoilta tai heiltä joudutaan epäämään pääsy lennolle. Tällaisessa tilanteessa matkustajalla on lukuisia oikeuksia, jotka sinun on hyvä tuntea.


Mitä lentoja Yhdysvaltojen lainsäädäntö koskee?

Lennolle pääsyn epäämisen tapauksessa lainsäädäntö koskee sekä Yhdysvaltojen sisäisiä että Yhdysvalloista lähteviä kansainvälisiä lentoja, joita yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt operoivat.


Kuinka suureen korvaukseen lennolle pääsyn epääminen oikeuttaa?

Jos lentosi oikeuttaa sinut korvaukseen, sen määrä riippuu kahdesta tekijästä:

 • Aikataulun mukaisen määränpäähän* saapumisajan ja alkuperäisen matkasuunnitelmasi mukaisen saapumisajan välinen ero, jos hyväksyt siirron toiselle lennolle.

 • Onko lentosi Yhdysvaltojen sisäinen lento vai kansainvälinen lento.

Kaaviot ovat käteviä. Seuraavassa selvitetään, miten lennon tiedot vaikuttavat korvaussummaan, johon olet oikeutettu:

Viivästyksen pituus määräpaikkaan saapuessasi alkuperäisen lennon saapumisaikaan verrattuna
Lennon tyyppi0–1 tuntiaYli 1 mutta alle 2 tuntiaYli 2 mutta alle 4 tuntiaYli 4 tuntia
SisäinenEi korvausta200 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 675 $400 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 1 350 $400 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 1 350 $
KansainvälinenEi korvausta200 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 675 $200 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 675 $400 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta määränpäähäsi*– kuitenkin enintään 1 350 $

* Määränpää tarkoittaa määräpaikkaasi tai ensimmäistä paikkaa, jossa matkallasi on aikataulun mukaan yli neljän tunnin mittainen välilasku.

Jos lentoyhtiö ei järjestä vaihtoehtoista matkasuunnitelmaa, olet oikeutettu korvaukseen, joka on 400 % yhdensuuntaisen lennon hinnasta mutta enintään 1 350 USD, ja varauksen yhteydessä maksamiesi lisämaksujen (esim. matkatavaramaksujen ja istuinpaikan tason nostojen) hyvitykseen.

Sinulla on oikeus saada korvaus rahana, joten älä tyydy vastoin tahtoasi etuseteleihin tai muihin vaihtoehtoisiin korvaustapoihin. Maksua pitäisi pystyä pyytämään lentoyhtiön henkilökunnalta lentokentällä, kun matkajärjestelyistäsi on sovittu. Voit myös hakea korvausta myöhemmin – me autamme mielellämme.


Onko korvaushakemuksen tekemiselle aikaraja?

Yhdysvaltojen sisäisten lentojen tapauksessa tässä on eroja lentoyhtiöiden välillä. Kannattaa tarkistaa asia käyttämäsi lentoyhtiön kuljetusehdoista. Ne ovat lentoyhtiön verkkosivustolla.


Matkatavaraongelmia koskevat lentomatkustajan oikeudet Yhdysvalloissa

Vaikka oma lentosi sujuisi kitkattomasti, matkatavaroille ei välttämättä käy yhtä hyvin. Yhdysvalloissa lentävillä matkustajilla on useita oikeuksia, jotka koskevat kovia kokeneita, viivästyneitä ja kadonneita laukkuja. Niistä kerrotaan seuraavissa osissa.


Mitä lentoja Yhdysvaltojen lainsäädäntö koskee?

Tässä osassa käsitellään yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden lentämiä Yhdysvaltojen sisäisiä lentoja, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen matkailua koskevia säädöksiä. Kansainvälisiin lentoihin, joiden lähtöpaikka on Yhdysvalloissa, sovelletaan yleensä Montrealin yleissopimusta.


Millaisia matkatavaraongelmia lainsäädäntö koskee?

Laukkujen vaurioituminen

Jos kirjatut matkatavarasi tai käsimatkatavarasi vaurioituvat ollessaan lentoyhtiön henkilöstön hallussa, lentoyhtiön on korjattava tai korvattava laukkusi oman harkintansa mukaan.

Laukkujen viivästyminen

Jos matkatavarasi eivät saavu määräpaikkaasi ajoissa, lentoyhtiön on annettava sinulle ajantasaista tietoa laukkujesi olinpaikasta. Jos joudut odottaessasi hankkimaan laukuissasi olevien tavaroiden tilalle korvaavia tärkeitä tuotteita, kuten hygieniatarvikkeita, lentoyhtiön tulisi korvata nämä kulut.

Matkatavaroiden katoaminen

Jos lentoyhtiö kadottaa matkatavarasi, sillä on velvollisuus korvata laukut ja niiden sisältö. Tätä varten sinun on toimitettava asiakirjat, joista käyvät ilmi kadonneet tavarat ja niiden arvo.


Kuinka suureen korvaukseen olen oikeutettu?

Korvausvastuurajat

Korvaussummasta sovitaan sinun ja lentoyhtiön välillä, ja summa riippuu tilanteesta. Yhdysvaltojen lainsäädäntö rajoittaa lentoyhtiön vastuun 3 500 dollariin/matkustaja, joten se on todennäköisesti suurin summa, jonka voit saada. Lisäksi lentoyhtiöt pyrkivät alentamaan niille aiheutuvia kustannuksia maksamalla korvaukset esineiden alentuneen arvon perusteella ja kieltäytymällä korvaamasta lainkaan tietyntyyppisiä tavaroita, kuten koruja ja elektroniikkaa. Lue lisätietoa korvausten ulkopuolelle rajatuista tavaroista lentoyhtiön kuljetusehdoista, jotka ovat sen verkkosivustolla.

Matkatavaroiden vaurioituminen

Lentoyhtiö tutkii laukkujesi vauriot ja tarjoutuu korvaamaan tavaran tai korjaamaan vauriot sen mukaan, kumpi vaihtoehto on sille edullisempi. Jos se korvaa laukun, se todennäköisesti tarjoaa alentuneen arvon mukaista summaa, joka perustuu tämänhetkiseen jälleenmyyntihintaan ja siihen, kuinka kauan olet omistanut laukun. Sama koskee matkatavaroissasi olleita esineitä, jotka ovat vaurioituneet. On kuitenkin tärkeää muistaa, että on monia tavaroita, joita lentoyhtiöt eivät korvaa juuri missään olosuhteissa. Näitä ovat esimerkiksi helposti särkyvät tavarat ja elektroniikka.

Matkatavaroiden viivästyminen

Jos joudut ostamaan korvaavia tuotteita laukuissa olleiden, välittömästi tarvitsemiesi tavaroiden tilalle, lentoyhtiö korvaa tästä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Näitä tavaroita ovat esimerkiksi hygieniatarvikkeet ja alusvaatekerta. Korvauksen summa ei todennäköisesti ole lähelläkään 3 500 dollarin korvausvastuurajaa. Tästä huolimatta lentoyhtiö todennäköisesti pyrkii alentamaan sille aiheutuvia kuluja korvaamalla tavaroitasi niiden alennetun arvon perusteella. Tämä summa perustuu odotettuun tulevaan käyttöön ja arvon alenemiseen. Joissakin tapauksissa lentoyhtiö saattaa palauttaa myös kirjatuista matkatavaroista maksetut matkatavaramaksut, mutta tässä käytännössä on eroja lentoyhtiöiden välillä.

Matkatavaroiden katoaminen

Matkatavaroiden kadotessa lentoyhtiö korvaa laukkusi ja niiden sisällön enintään 3 500 dollariin asti, edellyttäen että pystyt toimittamaan asiakirjat, joista käyvät ilmi kadonneet tavarat. Lisäksi voit hakea hyvitystä kustannuksista, jotka aiheutuvat laukussa olleiden tarpeellisten tavaroiden tilalle ostamiesi korvaavien tavaroiden hankinnasta, ja pyytää mahdollisten kirjatuista matkatavaroista maksamiesi matkatavaramaksujen palauttamista. Tässäkin tapauksessa lentoyhtiö pyrkii rajoittamaan korvaussummaa tavaroiden odotetun tulevan käytön ja arvon alenemisen perusteella.

Lisäsuoja

Jos matkatavaroidesi arvo on suurempi kuin 3 500 USD, voit ilmoittaa matkatavaroidesi suuremmasta arvosta, kun kirjaat laukkusi lentokentällä. Yleensä lentoyhtiö hyväksyy korvausvastuun perusteeksi suuremman summan lisämaksua vastaan. Vaihtoehtoisesti voit ottaa erillisen matkavakuutuksen, joka kattaa matkatavaroiden vaurioitumisen ja katoamisen. Luultavasti et saa korvausta sekä lentoyhtiöltä että vakuutusyhtiöltä, vaan vain toiselta.


Mitä tietoja korvaushakemuksen tueksi on koottava?

Voit pyrkiä parantamaan korvaushakemuksesi menestymisen mahdollisuuksia näiden vinkkien avulla:

 • Säilytä kaikki lentoosi liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit, kirjattujen matkatavaroidesi kuitit, PIR-lomake ja viitenumerosi.

 • Laadi luettelo matkatavaroidesi sisällöstä ja kokoa sen lisäksi mahdolliset hakemustasi tukevat asiakirjat, kuten kuitit tai valokuvia pakkaamistasi tavaroista.

 • Säilytä kuitit kaikista tavaroista, joita joudut ostamaan laukuissa olleiden tilalle. Näitä ovat esimerkiksi hygieniatuotteet.


Onko korvaushakemuksen tekemiselle aikaraja?

Matkatavaroiden vaurioituminen

Ilmoita vauriosta mahdollisimman pian vastaanotettuasi laukkusi. Ilmoitus on hyvä tehdä jo ennen lentokentältä poistumista. Vaatimuksissa on eroja lentoyhtiöiden välillä: osa edellyttää, että vaurioista ilmoitetaan neljän tunnin kuluessa matkatavaroiden vastaanottamisesta, ja toiset antavat jopa 24 tuntia aikaa korvaushakemuksen tekemiseen. Tarkista käyttämäsi lentoyhtiön käytäntö sen verkkosivustolta.

Matkatavaroiden viivästyminen ja katoaminen

Jos matkatavarasi eivät saavu matkatavarahihnalle, ilmoita asiasta lentoyhtiölle mahdollisimman pian – mieluiten ennen lentokentältä poistumista. Saat viitenumeron, ja sinun on ehkä täytettävä PIR-lomake (Property Irregularity Report). Säilytä molemmat. Lentoyhtiöiden asettamat määräajat viivästyneitä ja kadonneita matkatavaroita koskevan hyvityshakemuksen jättämiselle vaihtelevat, joten tarkista käyttämäsi lentoyhtiön käytäntö sen verkkosivustolta.


Kansainväliset lentomatkustajan oikeudet

Vuodesta 2003 alkaen Montrealin yleissopimus on taannut sopimusmaiden välisten kansainvälisten lentojen matkustajille tiettyjä oikeuksia korvauksiin. Sopimusta noudattaa yli 120 maata, kuten Yhdysvallat ja EU-maat. Näin ollen sopimus kattaa melko suuren osan maailmasta.


Lennon keskeytyksiä koskevat kansainväliset lentomatkustajan oikeudet


Mitä lentoja Montrealin yleissopimus koskee?

Montrealin yleissopimus koskee kansainvälisiä lentoja yleissopimusta noudattavien maiden välillä. Sen on allekirjoittanut ja sitä noudattaa jo yli 120 maata eri puolilla maailmaa. Näitä maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja EU-maat. Useimmat huomattavat lentoyhtiöiden markkina-alueet muutamaa merkittävää poikkeusta (esim. Venäjä, Sri Lanka, Thaimaa ja Vietnam) lukuun ottamatta noudattavat sopimusta. Sopimusmaiden luettelo muuttuu ajoittain, kun jäseniksi liittyy uusia maita. Muutokset eivät välttämättä näy heti edellä olevassa linkissä.

Yleissopimusta noudatetaan myös siinä tapauksessa, jos lähtö- ja määräpaikka ovat samassa yleissopimuksen allekirjoittaneessa maassa, mutta vain, jos lennolla on suunniteltu välilasku muussa maassa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kahden Kiinassa olevan kaupungin välinen lento, jolla on välilasku Vietnamissa. Sopimusta sovelletaan tällaiseen lentoon. Jos kyseessä on suora lento ilman välilaskua, se ei ole kansainvälinen lento eikä sopimusta sovelleta siihen.


Kattaako sopimus kaikki matkan keskeytykset?

Montrealin yleissopimus auttaa, olipa kyse viivästyksestä, lennon peruutuksesta tai lennolle pääsyn epäämisestä. Jos myöhästyt ennakkoon maksetusta varauksesta, joudut maksamaan ylimääräisestä hotelliyöstä tai sinulle aiheutuu muita odottamattomia kustannuksia lentoasi koskevien ongelmien vuoksi, voit saada niistä hyvityksen. Jäljempänä käsitellään muutamia huomionarvoisia asioita, jotka kannattaa pitää mielessä. Montrealin yleissopimus voi kuitenkin olla lentomatkustajan paras ystävä, jos kansainvälisen lennon yhteydessä esiintyy ongelmia.

Vain keskeytymisestä aiheutuvat vahingot korvataan.

Matkustajat voivat hakea korvauksia lennon keskeytymisestä aiheutuneista kustannuksista ja tappioista. Pelkkä myöhästyminen tai vaiva ei yleensä riitä. Lisätietoa on jäljempänä olevassa vahingonkorvauksia koskevassa kohdassa. Yleensä ongelmista on esitettävä asiakirjanäyttöä, ja ylimääräiset kustannukset on voitava todentaa. Säilytä siis kuitit.

Poikkeuksellisista olosuhteista aiheutuneita vahinkoja ei korvata.

Yleensä “poikkeuksellisista olosuhteista” eli useimmiten huonosta säästä johtuvia viivästyksiä ei katsota lentoyhtiön aiheuttamiksi. Muita poikkeuksellisia olosuhteita ovat esimerkiksi salamaniskut, terveyteen liittyvät hätätilanteet, lakot, lennonjohdon määräämät lentoliikenteen rajoitukset, yllättävät lentokentän tutkan toimintahäiriöt, sabotaasi, poliittiset levottomuudet, terroriteot ja vastaavat. Lentoyhtiö ei siis ole vastuussa lennon keskeytymisestä, jos yhtiö on ryhtynyt kaikkiin kohtuullisiin toimiin sen välttämiseksi tai siihen oli mahdoton varautua.

Vahingonkorvauksia ja sanan merkitystä koskeva huomautus.

Montrealin yleissopimuksessa vahingonkorvauksilla tarkoitetaan sitä, mihin matkustajilla on oikeus, mutta sitä tulkitaan eri paikoissa eri tavoin. Monilla lainkäyttöalueilla, kuten Yhdysvalloissa, “vahingonkorvaukset” rajoittuvat rahallisiin tappioihin. Ne eivät kata henkistä ahdistusta, ellei se aiheudu fyysisestä loukkaantumisesta. Muualla maailmassa, kuten EU-maissa, sääntöä tulkitaan vapaammin ja matkustajat voivat hakea korvausta myös henkisistä kärsimyksistä. Nämä erot eivät kuitenkaan kuulu tämän asiakirjan laajuuteen. Jos tarvitset lisätietoa, kannattaa kysyä neuvoa ammattilaiselta.


Kuinka suureen korvaukseen matkani keskeytyminen oikeuttaa?

Montrealin yleissopimuksen mukaisiin korvaussummiin sovelletaan tiettyä laskutapaa. Summia ei määritetä euroina eikä dollareina, vaan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) määrittäminä erityisnosto-oikeuksina (SDR). Tammikuussa 2017 vaihtokurssit olivat seuraavat:

1 EUR= 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Jos lentoyhtiöllä on velvollisuus maksaa vahingonkorvauksia, sen on korvattava sinulle aiheutuneet tappiot enintään 4 694 SDR:n summaan saakka (tällä hetkellä 6 009,37 EUR tai 6 329,68 USD).

Vaihtokurssit muuttuvat jatkuvasti, ja Montrealin yleissopimuksen mukaisia korvausten rajoja tarkistetaan viiden vuoden välein. Voit tarkistaa muiden valuuttojen vaihtokurssit ja viimeisimmät vaihtokurssit IMF:n sivulta osoitteesta:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV


Mitä tietoja korvaushakemuksen tueksi on koottava?

Jos teet Montrealin yleissopimuksen mukaisen korvaushakemuksen, on tärkeää koota ja toimittaa mahdollisimman paljon todisteita. Näin prosessi on mahdollisimman sujuva ja lentoyhtiöt reagoivat hakemuksiin suopeammin. Noudata esimerkiksi näitä neuvoja:

 • Säilytä keskeytyneeseen lentoon liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit

 • Säilytä kuitit, joista käyvät ilmi lennon keskeytymisestä aiheutuneet kustannukset ja taloudelliset tappiot.

 • Pyydä maahenkilöstöltä tietoa ongelman syystä. Mitä tarkempia tiedot ovat, sitä parempi.

 • Tee keskeytystä koskevia muistiinpanoja. Kirjoita muistiin esimerkiksi todellinen saapumisaika määräpaikkaasi. Kaikki tiedot – esimerkiksi valokuvat lentokentän lähtevien lentojen näytöstä ja lentoyhtiön viestit, jotka vahvistavat keskeytymisen – ovat hyödyllisiä, kun teet korvaushakemuksen.

Voit tehdä korvaushakemuksen heti lentosi saavuttua määräpaikkaan. Riittää, kun otat yhteyttä maahenkilöstöön koneen laskeuduttua. Voit tehdä hakemuksen myös myöhemmin. Tutustu ensin lentoyhtiön verkkosivustoon. Siellä pitäisi olla osio asiakkaiden reklamaatioita ja korvaushakemuksia varten.


Onko korvaushakemuksen tekemiselle aikaraja?

Kyllä on. Montrealin yleissopimuksen mukaan lennon keskeytymisestä aiheutuvia kustannuksia koskeva korvaushakemus on tehtävä kahden vuoden kuluessa. Määräaika lasketaan määräpaikkaan saapumisen päivämäärästä, aikataulun mukaisen saapumisen päivämäärästä tai lennon todellisen keskeytymisen päivämäärästä (jos nämä ovat eri päiviä). Toimiin ryhtymistä ei kuitenkaan kannata viivyttää turhaan – mitä pikemmin, sen parempi. Lentoyhtiön kuljetusehtoihin kannattaa aina tutustua, sillä niissä voi olla hyödyllistä tietoa maksujen palautuksista ja muista eduista kuin rahallisista korvauksista.


Matkatavaraongelmia koskevat kansainväliset lentomatkustajan oikeudet at


Mitä lentoja Montrealin yleissopimus koskee?

Montrealin yleissopimus koskee kansainvälisiä lentoja yleissopimusta noudattavien maiden välillä. Sen on allekirjoittanut ja sitä noudattaa jo yli 120 maata eri puolilla maailmaa. Näitä maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja EU-maat. Useimmat huomattavat lentoyhtiöiden markkina-alueet muutamaa merkittävää poikkeusta (esim. Venäjä, Sri Lanka, Thaimaa ja Vietnam) lukuun ottamatta noudattavat sopimusta. Sopimusmaiden luettelo muuttuu ajoittain, kun jäseniksi liittyy uusia maita. Muutokset eivät välttämättä näy heti edellä olevassa linkissä.

Yleissopimusta noudatetaan myös siinä tapauksessa, jos lähtö- ja määräpaikka ovat samassa yleissopimuksen allekirjoittaneessa maassa, mutta vain, jos lennolla on suunniteltu välilasku muussa maassa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kahden Kiinassa olevan kaupungin välinen lento, jolla on välilasku Vietnamissa. Sopimusta sovelletaan tällaiseen lentoon. Jos kyseessä on suora lento ilman välilaskua, se ei ole kansainvälinen lento eikä sopimusta sovelleta siihen.


Millaisia matkatavaraongelmia sopimus koskee?

Laukkujen vaurioituminen

Jos kirjatut matkatavarasi tai käsimatkatavarasi vaurioituvat ollessaan lentoyhtiön henkilöstön hallussa, lentoyhtiön on korjattava tai korvattava ne oman harkintansa mukaan.

Laukkujen viivästyminen

Jos matkatavarasi eivät saavu määräpaikkaasi ajoissa, lentoyhtiön on annettava sinulle ajantasaista tietoa laukkujesi olinpaikasta. Jos joudut odottaessasi hankkimaan laukuissasi olevien tavaroiden tilalle korvaavia tärkeitä tuotteita, kuten hygieniatarvikkeita, lentoyhtiön tulisi korvata nämä kulut. Säilytä kuitit.

Matkatavaroiden katoaminen

Jos lentoyhtiö kadottaa matkatavarasi, sillä on velvollisuus korvata laukut ja niiden sisältö tiettyyn summaan saakka. Tätä varten sinun on toimitettava asiakirjat, joista käyvät ilmi kadonneet tavarat ja niiden arvo. Laukkujesi katsotaan kadonneen, kun ne ovat viivästyneet 21 päivää, vaikka ne löytyisivät myöhemmin.

Sopimusta ei sovelleta matkustajan aiheuttamiin ongelmiin.

Lentoyhtiöllä ei ole korvausvastuuta, jos voidaan osoittaa, että matkustaja vaikutti jollakin tavalla ongelman aiheutumiseen, tai jos matkatavaroissa oli vikoja tai muita ongelmia, jotka vaikuttivat niiden vaurioitumiseen tai katoamiseen. Esimerkkejä tällaisesta tilanteesta ovat:

 • viallinen tai puutteellinen matkatavara, joka ei kestä tavanomaista käsittelyä

 • helposti särkyvien tai vaarallisten esineiden pakkaaminen

 • laukun pakkaaminen niin täyteen, että se saattaa rikkoutua.


Kuinka suureen korvaukseen olen oikeutettu?

Erityinen valuutta

Summia ei määritetä euroina eikä dollareina, vaan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) määrittäminä erityisnosto-oikeuksina (SDR). Tammikuussa 2017 vaihtokurssit olivat seuraavat:

1 EUR= 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Korvausvastuurajat

Korvaussummasta sovitaan sinun ja lentoyhtiön välillä, ja summa riippuu tilanteesta. Matkatavaroiden tapauksessa Montrealin yleissopimus rajoittaa lentoyhtiön vastuun 1 131 SDR:ään/matkustaja (tällä hetkellä 1 447,93 EUR tai 1 525,11 USD), joten se on todennäköisesti suurin summa, jonka voit saada. Lisäksi lentoyhtiöt pyrkivät alentamaan niille aiheutuvia kustannuksia maksamalla korvaukset esineiden alentuneen arvon perusteella ja kieltäytymällä korvaamasta lainkaan tietyntyyppisiä tavaroita, kuten koruja ja elektroniikkaa. Lue lisätietoa näistä tavaroista lentoyhtiön kuljetusehdoista, jotka ovat sen verkkosivustolla.

Matkatavaroiden vaurioituminen

Lentoyhtiö tutkii laukkujesi vauriot ja tarjoutuu korvaamaan tavaran tai korjaamaan vauriot sen mukaan, kumpi vaihtoehto on sille edullisempi. Korvatessaan laukun se todennäköisesti tarjoaa alentuneen arvon mukaista summaa, joka perustuu tämänhetkiseen jälleenmyyntihintaan ja siihen, kuinka kauan olet omistanut laukun. Sama koskee laukuissasi olleita esineitä, jotka ovat vaurioituneet. On kuitenkin tärkeää muistaa, että on monia tavaroita, joita lentoyhtiöt eivät korvaa juuri missään olosuhteissa. Näitä ovat esimerkiksi helposti särkyvät tavarat ja elektroniikka.

Lentoyhtiöt voivat merkitä joitakin matkatavaroita vastuunrajoituksesta kertovalla LRT-merkillä (Limited Release Tag). Se tarkoittaa, että lentoyhtiö ei korvaa tavaran vaurioitumista. LRT-merkillä merkittäviä tuotteita ovat esimerkiksi soittimet, urheiluvälineet, vaunut ja rattaat sekä muut suuret tai särkyvät tavarat. Montrealin yleissopimuksen mukaan lentoyhtiön tulisi vastata kaikista niistä tavaroista, jotka se hyväksyy matkatavaraksi, elleivät ne ole luonteeltaan helposti särkyviä (kuten lasimaljakko ilman suojapakkausta). Välillä on siis mahdollista pyrkiä vastustamaan lentoyhtiön päätöstä, jos se pyrkii välttämään korvausten maksun LRT-merkin avulla.

Matkatavaroiden viivästyminen ja katoaminen

Matkatavaroiden viivästyessä voit hakea vahingonkorvauksia kustannuksista, jotka aiheutuvat laukkujesi viipymisestä. Korvauksen enimmäismäärä on 1 131 SDR. Kustannuksia voi aiheutua esimerkiksi hygieniatarvikkeista, joita joudut hankkimaan sillä aikaa kun odotat laukkujasi.

Matkatavaroiden kadotessa lentoyhtiö korvaa laukkusi ja sen sisällön enintään 1 131 SDR:ään asti, edellyttäen että pystyt toimittamaan asiakirjat, joista käyvät ilmi kadonneet tavarat. Molemmissa tapauksissa lentoyhtiö todennäköisesti pyrkii rajoittamaan korvaussummaa tavaroiden odotetun tulevan käytön ja arvon alenemisen perusteella.

Lisäsuoja

Jos matkatavaroidesi arvo on suurempi kuin 1 131 SDR, voit ilmoittaa matkatavaroidesi suuremmasta arvosta, kun kirjaat laukkusi lentokentällä. Yleensä lentoyhtiö hyväksyy korvausvastuun perusteeksi suuremman summan lisämaksua vastaan. Vaihtoehtoisesti voit ottaa erillisen matkavakuutuksen, joka kattaa matkatavaroiden vaurioitumisen ja katoamisen. Luultavasti et saa korvausta sekä lentoyhtiöltä että vakuutusyhtiöltä, vaan vain toiselta.

Vaihtokurssit muuttuvat jatkuvasti, ja Montrealin yleissopimuksen mukaisia korvausten rajoja tarkistetaan viiden vuoden välein. Voit tarkistaa muiden valuuttojen vaihtokurssit ja viimeisimmät vaihtokurssit IMF:n sivulta osoitteesta:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV


Mitä tietoja korvaushakemuksen tueksi on koottava?

Noudata esimerkiksi näitä neuvoja, niin mahdollisuudet korvaushakemuksesi hyväksymiseen paranevat:

 • Säilytä kaikki lentoosi liittyvät asiakirjat, kuten e-liput ja boarding pass -tarkastuskortit, kirjattujen matkatavaroidesi kuitit, PIR-lomake ja viitenumerosi.

 • Laadi luettelo matkatavaroidesi sisällöstä ja kokoa sen lisäksi mahdolliset hakemustasi tukevat asiakirjat, kuten kuitit tai valokuvia pakkaamistasi tavaroista.

 • Säilytä kuitit kaikista tavaroista, joita joudut ostamaan laukuissa olleiden tilalle. Näitä ovat esimerkiksi hygieniatuotteet.


Onko korvaushakemuksen tekemiselle aikaraja?

Matkatavaroiden vaurioituminen

Ilmoita vaurioista lentoyhtiölle mahdollisimman pian. Ilmoitus on hyvä tehdä jo ennen lentokentältä poistumista, mutta voit tehdä korvaushakemuksen vielä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun olet vastaanottanut matkatavarasi. Korvauksen saaminen edellyttää lisäksi, että annat laukkusi lentoyhtiön tarkastettavaksi.

Matkatavaroiden viivästyminen

Jos matkatavarasi eivät saavu matkatavarahihnalle, ilmoita asiasta lentoyhtiölle mahdollisimman pian – mieluiten ennen lentokentältä poistumista. Saat viitenumeron, ja sinun on ehkä täytettävä PIR-lomake (Property Irregularity Report). Säilytä molemmat. Kun matkatavarasi saapuvat, sinulla on 21 päivää aikaa tehdä korvaushakemus.

Matkatavaroiden katoaminen

Jos lentoyhtiö myöntää, että matkatavarasi ovat kateissa, tai jos ne eivät löydy 21 päivän kuluessa lennostasi, laukkujesi katsotaan kadonneen – vaikka ne löytyisivätkin myöhemmin. Montrealin yleissopimuksen mukaan sinulla on tässä vaiheessa kaksi vuotta aikaa tehdä korvaushakemus. Määräaika lasketaan matkustuspäivästäsi tai siitä päivästä alkaen, kun matkasi oli tarkoitus päättyä.

Jos nämä tiedot eivät vielä riitä sinulle ja haluat tutustua Montrealin yleissopimuksen sisältöön tarkemmin, voit lukea myös sopimuksen tekstin täältä.

AirHelp on esillä muun muassa:

Kauppalehti logoYLE Uutiset logoIlta-sanomat logoHelsingin Sanomat logo

AirHelp kuuluu lentomatkustajien oikeuksia ajavaan APRA-yhdistykseen, jonka tavoite on parantaa ja suojella matkustajien oikeuksia.

Tekijänoikeudet © 2024 AirHelp

Tarkista korvaus

Kaikki lentoyhtiöt